Aktivity v roku 2019

Súbor aktivít platformy Stojíme pri kultúre v roku 2019