Vyhlásenie Stojíme pri kultúre

Umenie a kultúra sú nástroje, ktoré spoločnosť odjakživa spájajú. Sú súčasťou života nás všetkých, a to bez rozdielu veku, spoločenského postavenia, rasy, národnosti, vierovyznania, pohlavia, rodovej identity či sexuálnej orientácie. Umenie a kultúra sú odrazom stavu spoločnosti. Odkaz, ktorý po nás v oblasti kultúry zostane, bude v budúcnosti tvoriť základ pre reflexiu toho, akú dobu dnes žijeme.

Umenie, kultúra a vzdelanosť formujú charakter spoločnosti, a ak majú podmienky na slobodné rozvíjanie, podporujú princípy slobody a rovnosti všetkých ľudí.
Kroky ministerstva kultúry za posledný rok smerujú k ich okliešťovaniu, a tým k ochudobňovaniu slovenskej spoločnosti. Posilňujú záujmy majority nad minoritami a preferujú jednu formu kultúry na úkor jej rozmanitosti, čo považujeme za jasný dôkaz zlyhávania tohto rezortu v základných hodnotových nastaveniach.

My všetci potrebujeme funkčné a kompetentné ministerstvo kultúry, ktoré sa aktívne stará o svoje kmeňové inštitúcie. Potrebujeme ministerstvo, ktoré celoplošne podporuje rozvoj ustanovizní, nezávislých organizácií a jednotlivcov a iniciuje vznik nových príspevkových organizácií, aké chýbajú v jestvujúcej štruktúre. Potrebujeme ministerstvo, ktoré vytvára legislatívne a administratívne zázemie, reflektuje prax a vývoj umeleckej prevádzky a pružne reaguje na jej zmeny. Potrebujeme ministerstvo, ktoré v súčinnosti s ministerstvom financií zabezpečuje adekvátnu podporu a dotácie, ktoré obsadzuje riaditeľské pozície na základe odborne zostavených komisií a jasne definovaných kritérií.

Funkčné ministerstvo kultúry vytvára nezávislé a transparentné grantové prostredie, garantované odbornými komisiami. Opiera sa o hodnoty Európskej únie a dodržiavanie ľudských práv, víta a podporuje medzinárodné a medziodborové rozvíjanie slovenskej kultúry. Vychádza z dobrej praxe prerozdeľovania financií prostredníctvom Fondu na podporu umenia a aplikuje ju na ďalšie oblasti svojej kompetencie vrátane oblasti kultúry menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Umenie a kultúra ako nástroje scitlivovania a kultivácie hodnôt majú byť jednou z priorít štátu, a preto požadujeme na čele ministerstva kultúry osobnosť, ktorá bude zodpovedne vykonávať svoju funkciu, rôzne subjekty kultúry spoločne zastrešovať a nebude svojvoľne a diskriminačne obchádzať odporúčania odborných komisií.

Súčasná ministerka kultúry Ľ. Laššáková svojím konaním stratila našu dôveru. Stojíme pri kultúre a požadujeme bezodkladnú zmenu vedenia ministerstva kultúry.

Žiadame nové vedenie ministerstva kultúry, ktoré bude kompetentne, citlivo a so záujmom riadiť tento rezort, spolupracovať s poradnými orgánmi a rešpektovať hlasy umeleckých inštitúcií. Žiadame také ministerstvo kultúry, ktoré bude stáť pri kultúre.

Petícia: https://www.peticie.com/peticia_za_odvolanie_mnisterky_kultury_laakovej_pre_zasahovanie_do_odbornych_procesov_a_nekompetentnos

Kontakt: stojimeprikulture@gmail.com

Signatári

ak chcete patriť medzi signatárov pošlite nám logo Vašej organizácie alebo inštitúcie na mail

1. Mgr. Michal Rybár, IT, michalrybar.sk, Bratislava
2. Martin Padač, Bratislava
3. Mgr.art Denisa Havrľová, novinárka, Bratislava
4. Mgr. Marcela Kvetková, riaditeľka Kultúrneho centra, Kultúrne centrum Modra, Modra
5. Michaela Kolláriková, Bratislava
6. Natália Šmídová, Kampaňová koordinátorka, Amnesty international Slovensko, Bratislava
7. Mgr. Art Tomáš Procházka, divadelný režisér a performer, grófka o.z., Bratislava
8. Matej Sotník, Filmový kritik, Kapitál, Bratislava
9. Michal Németh, umelecký šéf a herec, Bábkové divadlo Žilina, Žilina
10. Adam Gajdoš, architekt, bratislava
11. Marek Hudec, kultúrny manažér, 1990, Nové Zámky
12. Lena Bohunicki, filmová publicistka, kinečko, Bratislava
13. Mgr. Zuzana dankova, Galeristka, Dot.contemporary art Gallery, Bratislava
14. Mária Ševčíková, Herečka, Bábkové divadlo Žilina, Žilina
15. Kristína Marušová, Bratislava
16. Alena Stefanikova, Projektová manažerka, Bratislava
17. Mgr. Lucia Vadelová, organizácia kultúrnych podujatí, Nitrianska galéria, Nitra
18. Veronika Juricová, Študent, Trenčín
19. Omar Mirza, kurátor, Nitrianska galéria, Nitra
20. Jana Kapelová, výtvarníčka, bratislava
21. Mgr Art Andrea Junekova, vizuálna umelkyňa, Bratislava
22. Ján Triaška, Výtvarník, Katedra Maľby FVU AU v B.Bystrici, Bratislava
23. maja Štefancikova, výtvarníčka, Bratislava
24. Katarína Mišíková, Filmová teoretička, FTF VSMU, Bratislava
25. Mgr. art. Andrej Kolenčík, filmový režisér, Admiral Films, Bratislava
26. Mgr. ArtD. Eva Filová, filmová historička, výtvarníčka, FTF VŠMU, Bratislava
27. Mgr. katarína Baraníková, tajomníčka, rada galérií Slovenska, Bratislava
28. Brigita Nespalova, Študent, Univerzita komenskeho, Bratislava
29. Mgr. Art Gabriel Sebő, Galerista, Galéria Žumpa, Bratislava
30. mgr. art. Ján Skaličan, vizuálny umelec, dsk., Bratislava
31. Miro Gajdos, SNG, Bratislava
32. Dominik Želinský, Sociológ, University of Edinburgh, Bratislava
33. Michaela Kovářová, Bratislava
34. Mgr. Krasimír Damjanov, podnikateľ, Bach systems, Lučenec
35. Mgr. Nikola Tokárová, Bratislava
36. MgA. Deana, Kolencikova, vytvarnicka, Bratislava
37. Štefan Benčík, UCITEL, BRATISLAVA
38. Mgr. art. Simona Hojsíková, Grafická dizajnérka, a,b,c,d,e,f,g,H,Ch studio, Trenčín
39. Barbora Nemčeková, Študentka, FTF VŠMU, Nitra
40. Mgr. martin adam pavlík, Redaktor, Denník Pravda, Bratislava
41. Mgr. Renáta Niczová, historička umenia, Nitrianska galéria, Nitra
42. Kristína, Rigasová, Študent, Trenčín
43. Mgr.Art Milan Ondrik, Herec, Slovenské Národné divadlo, Bratislsva
44. Mgr.art Tatiana pauhofova, Herecka, Slovenske narodne divadlo, Bratislava
45. Jonatan Pastircak, Hudobnik, Bratislava
46. Mgr.art Richard Stanke, Herec, SND, Bratislava
47. Mgr.art Ľuboš Kostelný, herec/pedagóg, SND/VŠMU, Bratislava
48. mgr. art,artD. Dorota Kendeorvá, umelkyňa, Ružomberok
49. Mgr.art Henrieta Mičkovicová, Herečka, Bratislava
50. Mgr. Art. Jan kolenik, Herec, Slovenske narodne divadlo, Bratislava
51. Barbora Tóthová, kultúrny manažér, Kino Úsmev, Anténa, Košice
52. Anna Lazor, študentka, FTf vsmu, Košice
53. Patrícia Sopkovičová, herečka, Bratislava
54. doc Miroslav Nicz, vysokoskolsky pedagog, FVU AU, Banska Bystrica
55. MA Zuzana pacakova, Kuratorka, Biela noc. Oz, Kosice/bratislava
56. Mgr.art. Robert Paršo, Grafický dizajnér, Multitalent, Kaplna 111
57. Mgr. Art. Petra Housková, Galeristka a kurátorka, Šopa Gallery, Kair Košice Artist in Residence, Košice
58. Mgr.art, Artd Olja triaska stefanovic, Fotografka, pedagogicka, VSVU, Bratislava
59. MArch Anna Csefalvay, architektka, WOVEN, Bratislava
60. Miroslav Hinduliak, skladnik, Kosice
61. Mgr. Martin Macko, riaditeľ, Iniciatíva Inakosť, Bratislava
62. Mgr. Daniela Hainova, Predsedkyna, O.z.Umelka, Topoľčany
63. Mgr. Ján Kurinec, Pedagóg, Základná umelecká škola, Nitra
64. Gréta Mária Srnová, študentka, VŠVU, Bratislava
65. Mgr. art. Barbora Janáková, performer, choreograf, pedagóg, mimoOs, o.z., Bratislava
66. Maja Hriešik, dramaturgička, režisérka, vysokoškolská pedagogička, Platforma pre súčasný tanec, htf všmu, bratislava
67. Jaroslav Ščepka, Senica
68. Mgr. Milan Zvada, dramaturg, učiteľ, Záhrada - kultúrne centrum, Banská Bystrica
69. Mgr.art, ArtD. Filip Jurković, vizuálny umelec & pedagóg, Nitrianska galéria & Katedra grafiky FVU AU v B.Bystrici, Banská Bystrica
70. Michaela Pavelková, Bratislava
71. Ondrej Spišák, Režisér, Divadlo Astorka Korzo 90, Bratislava
72. Boris Farkaš, Herec, Astorka, Bratislava
73. Mgr.art Lukáš Latinák, Herec, TEATRO TATRO, Bratislava
74. Mgr.art Rebeka poláková, Herecka, Divadlo Astorka Korzo ´90, Bratislava
75. Mgr. Art Marian miezga, herec, Divadlo astorka, Bratislava
76. Mgr.art Juraj Kemka, Herec, Divadlo Astorka Korzo ‘90, Bratislava
77. Mgr.art Anna Jakab Rakovská, Herečka, Divadlo Astorka Korzo '90, Bratislava
78. Soňa Ferienčíková, Súčasná tanečnica, Bod.y o.z., Bratislava
79. mgrart robo jakab, herec, Divadlo Astorka Korzo 90, bratislava
80. Dalibor Kocian, Hudobnik, Bratislava
81. Mgr.art Lucia mihálová, Dramaturg, Divadlo jána palárika, Trnava
82. Anna Siskova, Herecka, Divadlo Astorka, Bratislava
83. Karolína doktoríková, Modra
84. Zuzana Konečná, Herecka, Divadlo Astorka Korzo 90, Bratislava
85. Marian Labuda, Herec, ASTORKA, BRATISLAVA
86. Ján Šajban, Bratislava
87. Mgr. Art Zuzana Porubjaková, Herecka, Astorka korzo 90, Bratislava
88. MgA. Boris Meluš, Dizajnér, Kultúrny manažeŕ, Nadácia Cvernovka, Bratislava
89. Bc. Maroš Bolčák, študent, Košice
90. Oliver Obernauer, Svetelný dizajnér, Divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava
91. Zuzana Mojžišová, publicistka, FTF VŠMU, Bratislava
92. Dominika Dudisová, Liptovský Mikuláš
93. Jožo Danglár Gertli, Výtvarník, Bratislava
94. Barbara Janišová Feglová, producentka, Bratislava
95. Barbora Nitschová, študentka, VŠMU, Poprad
96. tereza maco, kultúrna robotníčka, galeristka, bratislava
97. Richard Končol, študent FF PU, Košice
98. Adam Gazdič, Stropkov
99. Andrea Škvareninová, študent, Zvolen/Bratislava
100. MGR Alexander Bárta, Herec, Slovenské národné divadlo, Bratislava
101. Mgr. Július Barczi, riaditeľ, historik umenia, Aukčná spoločnosť SOGA, Bratislava
102. MgA. Katarína Rampáčková, choreografka a Riaditeľka PST, Pst-priestor súčasného Tanca o.z., Košice
103. Lucia plaváková, Advokátka, Bratislava
104. Mgr., PhD. Ivan Baláž Kráľ, básnik a výtvarník, Prešov
105. Mgr.art. Lydia Ondrušova, Herečka, Divadlo NUDE, bratislava
106. Mgr.art. Peter Šimun, Herec, Astorka-Korzo 90, Bratislava
107. Jana Beňová, manažérka, christiania, Prešov
108. Adriana Takáčová, Nitra
109. Petronela Klikova, Marketingovy manager, Slivenske naradne divadlo, Bratislava
110. Alexandra Niczová, projektová manažérka, vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Bratislava
111. Andrej Kalinka, režisér, Med a prach /umelecké zoskupenie/, Bratislava
112. Zuzana Suchová, Fundraiser a Pr manažérka, Nadácia Cvernovka, Bratislava
113. mgr. Ludmila Kasaj polackova, kurator, nitrianska galeria, trnava
114. Vladimíra Oťaheľová, talent agent, Zoom casting agency, bratislava
115. Bc. Alexandra Selmeciová, Vizuálny umelec, Košice
116. Nina Galanská, riaditeľka, nadácia milana šimečku, Ilava
117. Mgr. Juraj Čarný, kurátor, Curatorial Studies Institute, Bratislava
118. ArtD. Eva Šošková, pedagogička, FTF VŠMU, Bratislava
119. Miroslava kušnírová, marketer, Štrba
120. Peter Tajkov, vysokoškolský pedagóg a historik umenia, Košice
121. Matwe Kaščák, Pohoda Festival, Trenčín
122. Ján Fakla, kultúrny manažér, Ansámbel nepravidelného divadla n.o., Banská Štiavnica
123. Miroslav Noga, Herec, Astorka Korzo 90, Bratislava
124. Kristína zvedelová, Historička umenia, Martin
125. mgr. art Samuel Nicz, dizajner, Nitra
126. Bc. stanislav krajči, študent VŠVU, kurátor v Kalab centrum,, Kalab, Púchov
127. Ján Smajda, Manažér, Christiania, Presov
128. Mária Janušová, kurátorka, Nitrianska Galéria, Nitra
129. Zlata Borůvková, The július koller society, Dům umění města brna, bratislava
130. Mgr. art. Michal Huštaty, vizualny umelec, pedagóg, Susedia na dvore, Bratislava
131. Mgr. Art. Daniel Rihák, režisér, Bratislava
132. Soňa Patúcová, pedagogička, výtvarníčka, Bratislava
133. Gabriela Kisová, kuratorka a teoreticka Umenia, Bratislava
134. Mgr. art. Tomáš Bereš, Radobica
135. Pavol Fábry, kníhkupec, Košice
136. Peter Radkoff, umelecký riaditeľ, Tabačka Kulturfabrik, Košice
137. Linda blahová, Študentka pedagogiky výtvarného umenia, Trnavská univerzita v trnave, Piešťany
138. Anabela Sládek, výtvarníčka, Bratislava
139. Denisa Rášová, Čataj
140. Laura Urbanova, Presov
141. Samuel Kadák, Architekt, Bratislava
142. Mgr. Zuzana Palicova, kultúrna manažérka, Bratislava
143. Martin Kasarda, Spisovateľ a Pedagóg, Kultúrny život, Lehnice
144. Mgr. Art. Dana Kleinert, dizajnérka/riaditeľka, SLOVAK FASHION COUNCIL, bratislava
145. Ing. Ivana Gavalcová, kultúrna pracovníčka, Košice
146. Nikola Komorovská, analytik, IT, bratislava
147. Jana šargová, Projektová manažérka, Creative Industry Košice, n.o., Košice
148. MgA Oliver Kleinert, architekt, KLEINERT CREATIVE HOUSE, Bratislava
149. Mrg.art Barbora Berezňáková, režisérka, Bratislava
150. mgr.art evelína domiková, banská bystrica
151. Mgr. art, ArtD. Pavol Truben, Ultrafialová, Bratislava
152. Festival DOM, Pnutie Luxus, o.z., BratislavA
153. Mgr. Slavomír Bachura, prekladateľ, Svidník
154. Mgr., Ph.D. Eva Šipöczová, etnologička, Bratislava
155. Jozef Izso, vyvojar, Bratislava
156. Mgr. art. Sandra Polovková, riaditeľka, Post Bellum, Bratislava
157. Alexander čerevka, Bratislava
158. Tibor Hrapka, Grafik, Vydavatelstvo Kalligram, Dunajská Streda
159. Mgr. Kristína Rigerová, riaditeľka festivalu a KC Hviezdne noci, OZ Filmový klub Bytča, Bytča
161. Ing. Vladimír Kulíšek, umelec, divadlo Fortissimo, Trenčín
162. Viktor Tanító, Žilina
163. Roman Wesserle, redaktor, Nový Čas, Bratislava
164. Katarina Figula, Kultúrna manažérka, Asociácia Bratislava v pohybe, Asociácia Divadelná Nitra, Bratislava
165. Magdalena Klobucnikova, Galeristka, Dôchodkyňa, Úľany nad Žitavou
166. Richard Fekete, špecialista, Bratislava
167. Mgr.art Daniel Dida, výtvarník, VŠVU, Bratislava
168. Katarina mede, Student, Bratislava
169. Michal Goňa, Riaditeľ KC, Kulturák Klub, Bratislava
170. Hana fábry, Bratislava fotogenicka, Bratislava
171. Michal Hladky, Riaditeľ, Creative Industry Košice, Košice
172. Zuzana Medzihorská, galerijná pedagogička, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
173. Mgr. Michaela Ivanicova, Bratislava
174. Mgr. Zuzana majlingová, kurátorka, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
175. Zuzana Čižmanská, Cukrárka, Bratislava
176. Mgr. Veronika Němcová, Vinosady
177. Barbora Komarová, bratislava
178. Mgr. Adam Galko, Kurátor, Turčianska galéria v Martine, Martin
179. Simona Prokopec Fochlerová, Anasoft litera, Bratislava
180. Ing. Gabriel Lachmann, Bratislava
181. Mgr. Miroslava Kovarova, Tanecny pedagog, Asociacia Bratislava v pohybe, Bratislava
182. Mgr Natalia kropacevova, Bratislava
183. Iveta Grznárová, Bratislava
184. Jeho Veličenstvo Laco Oravec, občan, bratislavská kaviareň, Košice
185. Zuzana Surkošová, Bratislava
186. Kristina svarinska, Herečka, Bratislava
187. Ing. Miroslava Majlingová, vedúca výstavného úseku, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
188. PhDr. Zuzana Gažíková, Umelecký historik a teoretik, Liptovský Mikuláš
189. Karolína majková, Bytča
190. Mgr. Art. Maroš Rovňák, Umelec, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
191. Nikola Horváth Klubertová, Zivnostnik, Lehnice
192. Juraj Mydla, študent VŠVU, Prešov
193. Mgr Rastislav Halamiček, Softvérový tester, ESET, Bratislava
194. Mišo Hudák, Východné pobrežie, Košice
195. Mgr. Art. Katarína Karafová, Interná doktorandka VŠVU, Dramaturgička PKN-BA, Bratislava
196. Martin Bujna, MLOKi, Bratislava
197. Mgr.art. Peter Kollár, Grafik, Lučenec
198. Mgr.art Zuzana Hudekova, Scenicka a kostymova výtvarnicka, pedagogicka, divadelnícka, Bratislava
199. Ing. Pavol Turanec, Elektroprojektant, Most pri Bratislave
200. Lucia Sinalova, Bratislava
201. Bc. Gabriela Halás, študentka VŠVU, stojíme pri kultúre, Hlohovec
202. mgr.art denisa Kollarova, materska, bratislava
203. Damas Gruska, vysokoškolský učiteľ, Comenius University, Bratislava
204. Mgr. Miroslav Kováčik, prekladateľ, SZČO, Bratislava
205. Andrea Blahová, Fotografka a výtvarníčka, Atelier Zerola, Bojnice
206. Eva Vozárová, Kultúrna manažérka, BratiSlava
207. doc. Miroslav Popper, psychológ, bratislava
208. Bc. Jakub Molnár, študent divadelnej dramaturgie, JAMU, Brno
209. Koloman Kertész Bagala, Vydavateľ, LL Bagala, Levice
210. Mgr.art., ArtD. Elena Kolek Spaskov, Herečka, vysokoškolská pedagogička, Bratislava
211. Juraj Ličko, projektový manažér, umelec, ATELIER XIII, Bratislava
212. Zuzana Tegdová, Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice
213. Sarah belejová, Prešov
214. Mgr.Art. ArtD. Andrej Gregorčok, režisér animácie, freelancer, Bratislava
215. Mgr. Zuzana Psotková, kultúrna aktivistka, performerka, Tabačka Kulturfabrik, NA Peróne, Košice
216. MgA. Katarína Hládeková, umelkyňa, Fakulta Výtvarných Umění VUT Brno, Brno
217. Mgr., PhD. Mira Keratová, historička umenia, kurátorka, Stredoslovenská galéria, Bratislava
218. prof. Peter Pavlac, dramaturg/dramatik/vysokošskolský pedagóg, VŠMU/RTVS, Pezinok
219. Mrg., PhD. Juraj Novák, Výtvarník, kulturológ, Nitra
220. Rastislav Ertl, robotník, Sliač
221. Daniel Vadas, T3 - kultúrny prostriedok, Bratislava
222. Mgr Ivana rapošová, Sociologička, Bratislava
223. MGr. Zuzana zbončáková, Knihovníčka, Krajská knižnica ľudovíta štúra, Zvolen
224. Mgr. Lenka Riškova, koordinátorka dobrovoľníkov, Fest Anča, Bratislava
225. Kamila Gunisova, Bratislava
226. Katarína Uhrová, scenáristka, piešťany
227. Romana Šumská, hudobná pedagogička, Dolný Kubín
228. Petra Tamášová, študentka, Masarykova univerzita, Bratislava
229. Mgr. Lucia Groneova, Personalna Riaditelka, Stupava
230. Mgr. art., ArtD. Juraj Korec, choreograf, pedagóg, Platforma pre súčasný tanec, Bratislava
231. Michal Kaščák, Pohoda Festival, MODRA / trenČín
232. Andrea Bandiková, študentka, FTF VŠMU, Martin
233. Lucia Gamanová, ŠTUDENTKA VŠVU, Bratislava
234. Doc. Svetlana Waradzinová, Vysoká škola múzických umení, Bratislava
235. Daniela Sabová, študent architektúry, futu, Sečovce
236. Judit angel, Kuratorka, historika umenia, Bratislava
237. Zuzana pitková, Prešov
238. Miriam tvrdá, Riaditeľka, MG art galeria s.r.o., Považská bystrica
239. Marek Mati, Grafický dizajnér, Bratislava
240. Andrea balazova, Koordinator, Bratislava
241. Natália kaščáková, študentka, festival priestor, trenčín
242. Terina Barčáková, študent všmu, festival priestor, trenčín
243. ing. arch. Alexander topilin, architekt, Trenčín
244. Ing. Milota Sidorova, Urbanistka, wpsprague, Bratislava
245. Ing. Matthias Marcel Jean Arnould, architekt, SvF STU, Piešťany
246. Doc.Ing.PhD. Miriam Šebová, Vysokoškolská pedagogička, Technická univerzita v Košiciach, Košice
247. Ing. Martina Barancová Paulíková, environmentálna konzultantka, Zvolen
248. Miroslava Košická, Dramaturgička a projektová manažérka, Ticho a spol., Bratislava
249. Natalia Kuric, student, PEVS, Bratislava
250. Andrea puchalíková, Študentka VŠMU, BARTOŠOVCE
251. Phd. Lukáš Zorád, Projektový manažér, PDCS, Bratislava
252. Andrea Kušnírová, Prešov
253. Miroslav Šujan, Študent estetiky, FF UKF Nitra, Prievidza
254. Ing.arch.mgr.art. Peter Hudač, architekt, Bratislava
255. sona sevcikova, graficky dizajner, dennik n, bratislava
256. Tomáš Straka, organizátor / básnik, OZ Slam Poetry SK, Košice
257. Katarina bircakova, Hr, Eset, Bratislava
258. Tatiana Briatkova, Bratislava
259. Mgr. art. Natália Zavaďáková, výtvarníčka, Košice
260. Nina Vidovencová, teoretička, Bratislava
261. Dana vitálošová, Feministka, Feminist.fyi, Bratislava
262. Bc. Lukáš Jurko, Študent VSMU, Hanušovce nad Topľou
263. Monika Vrzgulova, Etnologička, Bratislava
264. Denis Haberland, Kurátor architektúry, SNG, Bratislava
265. Prof. Tibor Uhrín, Dizajnér, pedagóg, Fakulta umení TU v Košiciach, Košice
266. Mgr. Lucia Gertli, Managerka kultúry, Bratislava
267. Alexandra Straková, prešov
268. Patrik Lančarič, Umelecký šéf a režisér, Městské divadlo Zlín, Zlín
269. Mgr.art. Martina Koval, Herečka, Bratislava
270. Jakub Kratochvil, filmár, Jablko, Bratislava
271. Mgr. art Martin Plch, vydavateľ, Vydavateľstvo Európa, Bratislava
272. Mgr. Michal Stolárik, Bratislava
273. Ján. Viazanička, fotograf, ARTTODAY, Banská Belá
274. Rastislav Podoba, Umelec/Pedagog, Fakulta vytvarnych umeni, Banska Bystrica
275. PhDr. Katarína Haberlandová, historička architektúry, historický ústav sav, bratislava
276. Phd Karolina miková, Facilitatorka, Bratislava
277. Mgr. Art. Ján Šicko, Dizajnér a pedagóg, VŠVU, Bratislava
278. mgr.art. tatiana zacharovská, Štefanová
279. Mgr. Peter Szalay, Historik architektúry, Historický ústav SAV, Bratislava
280. Nina Bartošová, architektka/pedagogička, FA STU, Bratislava
281. PhDr. Vladimír Beskid, historik umenia, Galéria Jána Koniarka, trnava
282. PhDr. Michal Kovačik, Častá
283. Ing. arch. Zuzana knežníková, Architekt, Poprad
284. Denisa Rešovská, učiteľka na ZŠ, Prešov
285. Marek Šulík, Režisér, pedagóg, Bratislava
286. Robo Mihály, BRATISLAVA
287. mgr. Jana Zamecnikova, Sociálna pracovníčka, Bratislava
288. Mgr. art Simona Hrusovska, filmova producentka, Super film, Bratislava
289. Dušan Lančarič, divadelný produkčný, Divadlo v podpalubí, Bratislava
290. Petra hanáková, kurátorka, SNG, bratislava
291. Rastislav Rusnák, FU TU, Košice
292. Priska Kubovová, Trnava
293. Lucia Zlochova, ART BOOKS COFFEE, Bratislava
294. Bc. Barbora Benková, študentka, Ducové
295. Nikola Čižmárová, študentka umenia, FUTU, Prešov
296. Mgr. Ján Korec, štatutár oz, BEZ ZABRAN, Bratislava
297. Doc, PhD. MonikaBošňáková, vysokoškolský pedagóg, VŠZSPsv Alžbety, Bratislava
298. Marek Radovan Vrabec, Galanta
299. Mgr. Art. Eva Šimovičová, grafická dizajnérka, Bratislava
300. Mgr Eliška Mazalanová, kurátorka, koordinátorka, Bratislava
301. Mgr. Uršula Žúži, manager, Bratislava
302. Ing Roman Gujber, programátor, Šurany
303. Róbert Púček, študent, Žilina
304. Bc. Marek Riger, Študent, Filmový klub Bytča, Bytča
305. Mgr.Art Veronika Počarovská, Grafický dizajnér, Domaniža
306. Mgr Sona Kúdeľová, choreograf, performer, tanečník, o.z. mimoOs / TELOHRA, Bratislava
307. MgA. Peter Badač, Filmový producent, BFILM, Bratislava
308. Mgr. Art Veronika Gabčíková, Dramaturg, Nové divadlo, Nitra
309. Andrea Ondis, Arts, A N prod. label, Trnava
310. Andrea Kalinova, vizuálna umelkyňa, Abandoned (re)creation, Bratislava
311. Mgr Art Dnseap Anabela Žigova, Umelec a reziserka, Super pocit, bratislava
312. Ivo Burcel, Bratislava
313. ing. Pavel Roško, THP, Bratislava
314. Mr Marek Líška, Akademický Umelec/Keramikár, Košice
315. Bc Lukáš Šútor, Zlaté Moravce
316. Marko Škop, režisér, Artileria, Bratislava
317. Mgr. Slavka BadačovÁ, Košice
318. Juraj Kočár, Alžbetin Dvor
319. Mgr Petra Balikova, projektová manažérka, bratislava
320. Michal Sladek, architekt, Archimera o.z., Bratislava
321. Mgr Alexej Tahy, Historik umenia, Bratislava
322. Ing Martin Cerovský, projektový manažér, CEEV Živica, Festival GUČA umenia, Zvolenská Slatina
323. Peter Galiovský, Bratislava
324. Vladimír Dolinay, Učiteľ, Krajanský inštitút a Kalab, Bratislava
325. Barbora Budinská, producent animovaných filmov, plutoon, bratislava
326. Jaroslav Viňarský, tanečník, performer, choreograf, SKOK!, Banská Bystrica
327. Ing. Vladimir Kozak, vedecko-vyskumny pracovnik, SAV, Bratislava
328. Adriána Hoštaková, mediátor, nová synagóga, Žilina
329. Mgr. Martina Kotláriková, kultúrna manažérka, emARTA, BRaK - Bratislavský knižný festival, Foajé, Bratislava
330. Mgr. Adam Frtús, Levice
331. Ing Marian varga, managing director, Protos Productions, Bratislava
332. michaela kesanova, architektka, momentalne MD,Rules, Bratislava
333. Mgr. Iveta Grambličková, Podnikateľka, Contour Body, Bratislava
334. katarina Kolinkova, trencianske teplice
335. Mgr.Art., ArtD Vlasta Žáková, Výtvarníčka, Lúč na Ostrove
336. Mgr. Mária Mišková, Humenné
337. Martin Jakubčo, Doktorský študent, Masaryková univerzita, Stará Ľubovňa
338. Igor Rjabinin, SNG / SOYART, Bratislava
339. Mgr. Alena Pajtinková, herečka, SKD Martin, Hurbanovo
340. Ela Klementová, projektová manažérka, epic, Zvolen
341. Bc. Matúš Guziar Matúš Guziar, študent, Praha
342. Kristína Šalagová, Dražkovce
343. Mgr. Jan Miklanek, Bratislava
344. Mgr. Richard A. Kunec, právnik, Liptovský Hrádok
345. Filip Kakara, Tabačka Kulturfabrik, Košice
346. mgr.art Ivo Dobrovodský, Batyskaf, Bratislava
347. Mgr. Art Jakub Sipos, filmár, People Of Hope, Bratislava
348. Dr. Marek Sebesta, Vedec, Brno
349. Mgr Rastislav Šenkirik, občan, Bratislava
350. Filip Németh, Bratislava - Nové Mesto
351. Barbora Németh, Bratislava
352. Ladislav Gocon, Vydrany
353. Martin Kuchynek, Úľany nad Žitavou
354. Mgr Ivan Kolárik, Inštruktor plávania, Modra
355. Ing.arch. Elena Šoltésová, architekt, občianske združenie Noc architektúry, Bratislava
356. Bc. Karol Varga, Kosice
357. Barbora alexy, marketing, divadelné dosky, bratislava
358. Anna Jacková, Nadácia Milana Šimečku, Žilina
359. Mgr. Jana Trnovcová, učiteľ, Žilinská univerzita, Strečno
360. Miriam Šebianová, Architektka, Bratislava
361. Mgr Art Tomáš Prištiak, riaditeľ knižnice, Karloveská knižnica, Bratislava
362. Mgr.Art. Naďa Uherová, Reziserka lektorka, Everydayactor, Lunastorytelling, Bratislava
363. Ing.arch. marek poliačik, architekt, trenčín
364. Ing Jaroslav Zverka, Manažér, Nitra
365. Ľudmila Mihalovová, Dôchdkyňa, Prešov
366. Mgr. Katarína Gatialová, sekčná riaditeľka, Národní filmový archiv, Praha
367. Mgr. Matej Rumanovský, Copywriter, Freelance, Bratislava
368. Ing Adam Dzamba, Architekt, CBRE, Bardejov
369. Mgr. Markéta Dulavová, Klaunka, Cerveny nos clowndoctors, Banska Bystrica
370. Stano Lukáč, Bratislava
371. Belinda Rašnerová, Učiteľ, Materská škola, Bratislava
372. prof., ArtD. Peter Mojžiš, pedagóg, VŠMU, FTF, AZS, Bratislava
373. ArtD. Jana Javorská, Pedagóg, VŠMU, Bratislava
374. Swine Daily, kultruny web magazin, Žilina
375. MBA Tomáš Bořuta, Riaditeľ OZ Cooltajner, Kultúrne centrum Cooltajner, Považská Bystrica
376. Bc. Patrik Olejňák, študent VŠVU, Košice
377. akad.mal. Mária Klastová, výtvarníčka, slobodné povolanie, Bratislava
378. Mgr. art Lucia Svobodová, Bábkoherečka, Svätý Jur
379. Ing. Filip Pohronsky, Systemovy Inzinier, Svaty Jur
380. Veronika Čillagová, pr manager, Nová cvernovka, bratislava
381. Krištof Budke, šéfredaktor, swinedaily.com, Žilina
382. Erika Mészárosová, Študentk, OSU fakulta umění, Nitra
383. Mgr. Petra Chovancová, PhD., vysokoškolská pedagogička, Univerzita Komenského, Bratislava
384. Mgr. Filip Fabián, tv režisér, slobodne povolanie, Bratislava
385. mgr. art lucia fabiánová, keramik, slobodne povolanie, bratislava
386. Filip ruisl, Dizajnér, Bratislava
387. Piotr Stasiowski, Dyrektor, Gdansk City Gallery, Gdansk, Poland
388. Vojtech Ruman, VSVU/SSUSD, Bratislava
389. PhDr., PhD. Stanislava Repar, spisovateľka a literárna vedkyňa, Fraktál, o.z., Bratislava
390. Patrik Magdosko, Iniciatíva Polnohospodarov, Strážske
391. ArtD. Ján Adamove, Pedagóg, Lučenec
392. RNDr. Milan dobňák, Ekológ, Ekoservis, Košice
393. Mgr. PhD Zuzana Šicková, učiteľka, CZŠ Narnia, Bratislava
394. Zuzana Vargová, Študent, Veľký Šariš
395. Simona Nagyová, Bratislava
396. Mgr. Jana Geržová, šéfredaktorka, časopis Profil, Bratislava
397. Barbora Bieliková, knihovníčka, mestská knižnica v bratislave, bratislava
398. Mária Ferenčuhová, Poetka a prekladateľka, Bratislava
399. Mgr. Anna Šmidriaková, doktorand, Univerzita Komenského, Bratislava
400. Rasťo Udžan, Banská Bystrica
401. Mgr. Zuzana VArgová, Advokátka, Bratislava
402. Ing. arch. Dana Oprendek, robin street food, Košice
403. Ing. arch. PhD. Laura Krišteková Pastoreková, Architekt, Historický ústav SAV, Bratislava
404. prof. Henrieta Moravčíková, historička architektúry, Bratislava
405. Lenka tkadlecová, Študent, Prievidza
406. Eva Kovačevičová, knižná grafička, Bratislava
407. mgr Marek Adamov, dobrovoľný hasič, Stanica žilina-záriečie, žilina
408. Viktor Fudala, student, Bratislava
409. Lucia hasbach, Art director, Schemnitz gallery, Banská štiavnica
410. ing. martina felix maženská, majiteľka bistra, soupa s.r.o., bratislava
411. Peter Trmos, Grafický dizajnér/kultúrny aktivista, BOD241, Martin
412. Ing Katarína Sučíková, CBRE, Bratislava
413. Mgr. Jarmila Dzambová, Učiteľka, Bardejov
414. Ing.arch. Miriam Farkašovská, architekt, Dunajská lužná
415. Ing. Lukas Hlatky, Architekt, LHA, Bratislava
416. Olga Mikulova, Bratislava
417. Mgr. Roman Samotný, DJ, Bratislava
418. Roman Panak, Bratislava
419. Peter Kuchar, grafik, DTP operátor, Žilina-Brodno
420. Sona, kriskova, bratislava
421. Lucia Dubacova, Sensorium Festival, Bratislava
422. Mgr. art. Alexandra Barth, výtvarníčka a galeristka, Temporary Parapet, Bratislava
423. Patrícia Chamrazová, student, Bratislava
424. Ing. Jana Jurikova, Bratislava
425. Viera Zubalová, Výtvarníčka, Košice
426. zuzana dolinayova kutlikova, Andragog, Icedu, Bratislava
427. bc tereza dodokova, študentka scenáristiky, bratislava
428. PhDr. Tomáš Oravec, pedagóg a prekladateľ, dôchodca, Banská bystrica
429. Mgr zuzana zatovic, Bratislava
430. Mgr Žofia Fudala, Podnikateľ, Bratislava
431. PhDr., PhD. Šarlota Pufflerová, Psychologička, Bratislava
432. Lívia Bolyósová, Event manager, cherry & Cherrz, Bratislava
433. Krištof Reviľák, Študent, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava
434. Zuzana Mistríková, Filmová producentka, Bratislava
435. Kristína Poloncová, študentka, Žabokreky
436. Viktória Vincúrová, študent, Dolná ždaňa
437. Bc Marek Štuller, študent, Bratislava
438. Dominika REBROVá, študent, madunice
439. PhD. Peter Milčák, editor, Modrý Peter, Levoča
440. PhD Lucia Gregorova Stach, historik umenia, Slovenská národná galéria, Bratislava
441. Bc ivan galdik, student, vsvu, Bratislava
442. Ing. arch. Lucia Kurillová, architektka/designerka, -, Banská Bystrica
443. Adriána Hajduová, Bratislava
444. Mgr, PhD. jan kralovič, VŠ pedagóg, braTislava
445. Ing. Ľudmila Veverková, Banská Bystrica
446. Karol Voleman, Kníhkupectvo ARTFORUM, Košice
447. Mgr. art. Marianna Mlynárčiková, výtvarníčka, učiteľka, Banská Bystrica
448. Mgr. art Mária Krammer, Bratislava
449. Petra Maláková, študent/galerijná pedagogička, Bratislava
450. PhDr. Ida Želinská, konzultantka a galeristka, TOTO! je galéria, Bratislava - Staré Mesto
451. Mgr. Art. Ing., ArtD. Richard Kitta, umelec, pedagóg, kultúrny aktivista, Fakulta umení TUKE, MAO / Media Art Office, Košice
452. Mgr. Ivana Krištofíková, kurátorka, Bratislava
453. Mgr. Katarína Ďurková, Zdravotná sestra, Mníchov
454. mgr. art. Lukáš Teren, kameraman, Asociácia slovenských kameramanov, Bratislava
455. andrej beder, bratislava
456. Mgr Lucia Lauková, novinárka, Bratislava
457. Ing. Arch. Michaela Moravčíková, žena, Bratislava
458. Mgr. art. Maroš Greš, Architekt, Spišská Nová Ves
459. Doc.,Akad. Soch. Ján Hoffstädter, Výtvarník, pedagóg, VŠVU, Bratislava
460. Jiří Jun, výtvarník, unie výtvarných umělců čr, Chodov u Karlových Varů
461. Kateřina Dobřanská, študentka, všvu, bratislava
462. Mgr. art. Pavel Smejkal, Dramaturg, Košice
463. BcA. Diana Dobrescu, Fotograf, Vrstvy s.r.o., Košice
464. Robert repka, Diera do sveta, Liptovský mikuláš
465. Mgr. Jana Popovicsová, projektový manažment, Hidepark Nitra, Nitra
466. Mgr Nikol Czuczorova, Žena, Praha
467. Mgr.Art. Renáta Pintérová, výtvarníčka, Štúrovo
468. Jakub Benko, Študent, Trnava
469. Luboš Mišík, kníhkupec, Kníhkupectvo Artforum, Žilina
470. Petra Hlbocká, Študent vš, Piešťany
471. Doc. akad. mal. Blažej Baláž, Výtvarník a VŠ pedagóg, Trnavská univerzita, Trnava
472. Doc. Mgr.art mária Balážová, Výtvarníčka a VŠ pedagogička, Trnavská Univerzita, Trnava 1
473. Mgr. Katarína Lazárová, Ružomberok
474. JUDr. Paula Plávková, koncipient, Bratislava
475. Mgr. Kristina Aschenbrennerova, festivalový poradca, Bratislava
476. Mgr.art David Kalata, grafický dizajnér, studio.ONAONAONA, Liptovsky Hradok
477. Claude Johann Čierny, Študent, Gymnázium Varšavská, Žilina
478. Mgr. Jana Ficová, výtvarný pedagóg, Prievidza
479. MgA. Ján Valík, umelec, Bratislava/Brusel
480. Mgr.art Beáta Kuraj, Dizajnér, Gelnica
481. dis Ondřej hauser, Hudebník, Praha
482. Bc. Jakub Kňažko, študent, Univerzitné divadlo THE.ART.RE, Trnava
483. Mgr. Michaela Zelenková, pedagogička, ZUŠ, Bratislava
484. Bc. Ján bučko, Učiteľ ZUŠ, Bratislava
485. Linda Fintorová, Manažérka v kuktúre, Bratislava
486. Klara Cibulova, herečka, 1992, Praha
487. Zuzana Miháliková, Bratislava
488. František Malík, kultúrny robotník, OZ BRAK, Bratislava
489. Slavo Sochor, organizátor, Literárna bašta / OZ Laputa, Banská Bystrica
490. Attila Rózsás, Komárno
491. prof. Roman Polak, Pedagóg VSMU, reziser, Bratislava
492. Tony Gaal, scenárista, Košice
493. Lukáš Warner, Bratislava
494. Bc Simona Papšová, Študentka umenja, Žilina
495. Mgr. Art Mária Rojko, Grafická dizajnérka, galeristka, TOTO! je galéria, Bratislava
496. Mgr. Art. Anna Zemaníková, herečka, Bábkové divadlo na rázcestí, Banská Bystrica
497. Mirka ábelová, Poetka, Bratislava
498. Michal Režný, Herec, vysokoškolský pedagóg, VŠMU, Bratislava
499. Marek Godovič, dramaturg, Bratislava
500. Mga David Böhm, Vizual umělec, Černošice
501. Denisa Kujelová, riaditeľka, Fait gallery, Brno, CZ
502. Bca Viktoria černegová, galerijný edukátor, praha
503. MgA Jiří Franta, Umělec, Praha
504. Radim Straka, Študent, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Bratislava
505. Juraj Rattaj, HotDock o.z., Bratislava
506. Eva Lietavová, Študent, JAMU, Brno
507. Ján Kekeli, Kežmarok
508. františek demeter, vranov nad toplou
509. Mgr. Viktória, Jehlárová, Doboška, Banská Bystrica
510. Tatiana Husárová, Grafik, Viničné
511. Vanessa Švárová, študent, Jakubov
512. Adriana Gimenez, Bratislava
513. Martina Hatňanková, Copywriterka, Ružomberok
514. Mgr. art Alžbeta Vrzgulová, divadelná režisérka, Uhol_92, Bratislava
515. Boris Vitazek, Umelec / Dizajner, 1989, Bratislava
516. Stanislav Duriancik, Bratislava
517. Mgr. Tomáš Kriššák, Projektový manažér, OSF, Bratislava
518. Tatiana Lehocká, promotérka, hudobná manažérka, Real Something, Bratislava
519. Mgr.art. Veronika Malgot, režisérka, performerka, produkčná, Divadlo NUDE, Bratislava
520. Arnold Kiss, Konzultant, Maxman Consultants/Teach for Slovakia, Bratislava
521. Snezana Duricova, Bratislava
522. Mgr Tana sedlakova, Sociálna psychologicka, Fakulta socialnich štúdii, zrejme, Piestany
523. Mgr, PhD Ivana Komanická, teoretička umenia, Filozofický ústav SAV, Bratislava
524. Alžbeta Vicianová, vedecký pracovník, moravská zemská knihovna, Brno (Zvolen)
525. Ondrej Prostrednik, Produktovy Manazer, CEAI Slovakia, Bratislava
526. Viera Farbiaková, Bratislava
527. Mgr. art. Matej Babej, Herec, Asfd divadlo ašttnnkorazd fildj, Levoča
528. Bc. Miriam Trnková, Študent, Akadémia umení v BB, Banská Bystrica
529. Petra Uhlárová, preddajca nehnuteľností, Bratislava
530. Slobodova Michaela, asistentka v galerii, Galeria mesta Bratislavz, Bratislava
531. Sára gottsteinová, Úpice
532. Zuzana Mrstinova, kustodka,lektorka, brno
533. Mgr Martin Havala, veľký Ďur
534. MgA. Katarina Aulitisova, bábkoherečka, Divadlo Piki, Pezinok
535. Magdaléna Masárová, Radošovce 908 63
536. Mgr., PhD. Veronika Moravčíková, produkčný manažér, Nové divadlo Nitra, Nitra
537. Ivan Gontko, bábkar a verklikár, nitra
538. Mgr.art Edita Koprivčević Borsová, Herecka, Slovodne povolanie, Bratislava
539. Ivan Tuli Vojtek, Herec, SND, Bratislava
540. Kristína Krbová, Bratislava
541. Phd. Veronika Hucíková, Žena, Žilina
542. Pavel Lizoň, vedec na dôchodku, pôvodne SAV, Bratislava
543. Peter Lipkovič, výtvarník, Spolok C + S, Košice
544. Mgr. PHD. Barbara Sigmundová, Prekladateľka, Bratislava
545. MgA. Tomáš Moravanský, intermediálny umelec,, INSTITUT INSTITUT, Panáčik, Brno
546. PhDr Viera Trancygierová, dôchodca, Martin
547. Bc. Marta Fandlová, Bratislava
548. Mgr.art. Matúš Gavorník, Vj, Noisvizion, Bratislava
549. Mgr.art Martin Šalacha, Herec, SND, Bratislava
550. Phdr Denisa Zlatá, Project manager, Bratislava
551. Marek Božík, Antikvar, Antikvariat s.r.o., Bardejov
552. PhDr., PhD. Karol Maliňák, historik umenia, Liptovský Mikuláš
553. MSc Beáta Seberíniová, kultúrna manažérka, vš pedagogička, VŠMU, Anténa, bratislava
554. Mgr. Eva Dudzíková, pedagogička, ZUŠ J. L. Bellu, Liptovský Mikuláš
555. MGR MICHAELA OSTRICOVA, Bratislava
556. Mgr.art. Eva Priečkková, choreografka, performerka, pedagogička, študentka PhD., o.z.mimoos/o.z.Falošný pohyb, JAMU v Brne, Prievidza
557. Martin Karvaš, hudobník, Bratislava
558. Tereza Langerová, výtvarníčka, admin. pracovník v oblasti kultúry, Bratislava
559. Mgr. Art. Rastislav Hablák, GRAFIK, Poprad
560. Natália Drevenáková, Študentka umenia, Favu/vut, Vrbové
561. Marek Kuchta, Hudobník, Žilina
562. Ing. Miroslav Gafrik, Vydavateľ, In control music, Lučenec
563. Ing. Slavomír Uličný, dizajnér, Design Ulicny, s.r.o., Ražňany
564. Mgr.art Fero Morong, o.z. dragúni, Bratislava
565. Martina Michalková, Bratislava
566. Mgr.Art Natália jabůrková, novinárka, divadelná recenzentka, živnostníčka, bartislava
567. Linda Hauerová, xxxx, xxx, Bratislava
568. Natália Slosiarová, Liptovský Hrádok
569. Bc. Filip Ščigulinský, študent/živnostník, HTF VŠMU, Bratislava/Spišská Belá
570. Mgr. Michaela Eliáš, Fotografka, predsedníčka OZ, STROJ, o.z., Košice
571. Klaudia Sedláková, prešov
572. Vladimir Michal, kníhkupec a vydavateľ, Artforum, Bratislava
573. Marian Pavúk, szco, Oz Nairam, Brezno
574. Mgr.art Emil Leeger, herec, nezávislý umelec, Bratislava
575. Pavol Pekarčík, režisér, partizanfilm sro, Košice
576. Jano Meliš, kameraman, producent, ARTILERIA, Bratislava
577. Mgr. Adrián Kobetič, historik umenia, Centrum vied o Umení SAV, Trnavská univerzita, Trnava