Architektonická štúdia “Kreatívne centrum Bratislava”

V Dome umenia na Námestí SNP 12 v Bratislave, ktorý je v správe Národného osvetového centra (NOC), plánuje NOC realizovať projekt Kreatívne centrum Bratislava z európskych fondov na podporu regionálneho rozvoja. Nakoľko proces prípravy tohto projektu sprevádzajú viaceré nejasnosti a prebieha bez diskusie so širšou odbornou verejnosťou, rozhodli sme sa zverejniť architektonickú štúdiu “Kreatívne centrum Bratislava”.

Vizualizáciu (pôdorys, pripravované návrhy) sme si od NOC žiadali v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Odmietli nám ich poskytnúť pretože: “Štúdia Kreatívne centrum Bratislava spadá pod predmet ochrany duševného vlastníctva podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), podľa ktorého povinná osoba informáciu nesprístupní, ak tým možno porušiť ochranu duševného vlastníctva. ” – odpoveď od riaditeľa NOC JUDr. Ing Michala Bartóka, 01. 04. 2019

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *