Pozývame na protest za odvolanie ministerky kultúry Ľubice Laššákovej

Naďalej stojíme pri kultúre. Už však nie len ako študentská iniciatíva. Pod hlavičkou Stojíme pri kultúre organizuje širšia umelecká a kultúrna obec verejné zhromaždenie za odstúpenie ministerky kultúry Ľubice Laššákovej na námestí SNP v Bratislave 22.5.2019 o 17:00. Ak zdieľate naše rozhorčenie a chcete nás podporiť, prosíme zdieľajte naše vyjadrenie a prídite sa s nami v stredu postaviť za kultúru – viac vo vyhlásení na www.stojimeprikulture.sk a na evente Stojíme pri kultúre: Za odvolanie ministerky kultúry

Petíciu za odvolanie Ľubice Laššákovej, ktorú inicioval Martin Burlas môžete podpísať tuto:
https://bit.ly/2WYotrZ

Stretnutie vo Foajé

V sobotu 18. 5. 2019 sa zorganizovalo cez facebookový chat stretnutie rôznych členiek a členov kultúrnej obce vo Foajé v Bratislave. Išlo o reakciu na viaceré udalosti, ktoré sa odohrali v priebehu týždňa – nízka výška pridelených financií v rámci prioritných projektov pre Slovenskú národnú galériu a nepridelenie dotácií LGBTI projektom v Programe 2 – Kultúra znevýhodnených skupín. Počas stretnutia sa sformovali základné požiadavky a pomenovali konkrétne problémy v kultúre. Študentský projekt Stojíme pri kultúre sa zmenil na platformu. Začalo sa písať vyhlásenie platformy Stojíme pri kultúre, pod ktorú sa postupne ako signatári pridávali ďalšie inštitúcie, neziskové organizácie a kultúrne subjekty. Zároveň sa začala príprava protestného zhromaždenia za odvolanie ministerky kultúry Ľubice Laššákovej na 22. 5. 2019.

Laššáková zobrala národnej galérii a ďalším inštitúciám peniaze

„Takýto krok zo strany ministerstva nevzbudzuje dôveru, že mu leží na srdci súčasnosť či dokonca budúcnosť KHB už ako samostatnej štátnej organizácie. Naopak, opäť tu narážame na nezáujem a fatálne podhodnotenie,“ hovorí Nina Vrbanová, poverená riaditeľka Kunsthalle Bratislava

viac info: https://dennikn.sk/1471159/lassakova-zobrala-narodnej-galerii-dalsim-instituciam-peniaze/?fbclid=IwAR18LSFeIuleSz2ylfiO2_r7_OCEbK3bS6cYip5liMLtezQg5J0OmHebCt4

Pokračujeme a podporujeme LGBTI!

Stojíme pri kultúre

Pokračujeme v roznášaní balíčkov do inštitúcií a nezávislých centier, ktoré sa zapojili do celoslovenského projektu #stojimeprikulture
Dnes je svetový deň boja proti homofóbii. Paradoxne ministerka kultúry zastavila všetky granty pre LGBTIQ organizácie napriek odporúčaniam komisie. Teší nás, že VŠVU naopak vyjadrilo podporu menšinám symbolicky, vyvesením dúhovej vlajky.

#lgbtiq #ministerstvokultury #stojimeprikulture #stojimprikunsthalle