Zúčastnili sme sa zasadnutia Výboru NR SR pre kultúru a médiá

Dnes (10. 9. 2019) sme za zúčastnili zasadnutia Výboru NR SR pre kultúru a médiá. Výbor schválil zníženie príjmu z koncesionárskych poplatkov za služby RTVS. Na zasadnutí bola prítomná aj súčasná ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Odprezentovala správu o činnosti a hospodárení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky za 1. polrok 2019. Dialóg bol skutočne živý a zaznelo v ňom aj viacero kritických poznámok a otázok o konaní MK SR. Týkali sa najmä menovania generálneho riaditeľa Slovenské národné divadlo Vladimíra Antalu bez výberového konania, ktorý nedávno odvolal šéfa činohry Michala Vajdičku, otvorenej centralizovanej výzvy IROP PO3 – Výzva na zakladanie kreatívnych centier a jednej zo žiadostí o túto podporu – návrhu od Národné osvetové centrum. S týmto návrhom, ako sme už informovali, úzko súvisí plánované osamostatnenie Kunsthalle Bratislava. Potešilo nás, že v rámci tejto problematiky ministerka Laššáková vyhlásila, že výber novej riaditeľky, či riaditeľa KHB prebehne formou výberového konania. Poslanci výboru zároveň jednohlasne odhlasovali, že reakcia ministerky na náš otvorený list, o ktorú výbor požiadal, nám bude sprístupnená. Túto odpoveď, ako aj našu reakciu na ňu, zverejníme čoskoro.

Viac info o konkrétnych spomenutých bodoch:
Odsúhlasilo sa uznesenie: Správa o činnosti a hospodárení Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za 2. polrok 2019, bude predložená do 28. 02. 2020.

Návrhy zákonov predložené za prvý polrok 2019 Ministerstvom kultúry na rokovanie vlády Slovenskej republiky, jej poradných orgánov a Národnej rady Slovenskej republiky:
Návrh zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách, galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

k RTVS: https://www.teraz.sk/slovensko/odobrili-navrh-na-rozsirenie-oslobode/417605-clanok.html?fbclid=IwAR20rCVhYkAIRLB_Jgl5BcQxA6Nxo4hhJMYunT9sVN0IlBsG812rOZcakBQ

k SND: https://www.teraz.sk/spravy/l-lassakova-exriaditel-cinohry/417596-clanok.html?fbclid=IwAR2RVQPGeFxlyNDu2k1otLBgl6tVJQn3EEXv-F4ZxRq-uZZb-tq3xwXDZnA

Rozhovor pod lampou

pod lampou aj s hercami, dramaturgom a bývalím riaditeľom Činohra SND – Táňa Pauhofová, Richard Stanke, Daniel Majling a Roman Polák, o odvolaní riaditeľa Michal Vajdička

Link na rozhovor: https://www.tyzden.sk/podlampou/58238/pod-lampou-live-bol-michal-vajdicka-odvolany-pre-chyby-alebo-pre-kritiku-moci-na-namestiach/?fbclid=IwAR3N6_cbvn3txXl75WtSS4QrPzitbdVD59RQhsBSk0Iv-cTcBHaqu-kOJ0I#.XXCYESXDluo.facebook

Podporujeme nesúhlasné vyhlásenie členov a členiek Činohry SND

Pripájame sa k nesúhlasnému vyhláseniu členov a členiek Činohry SND s odvolaním jej doterajšieho riaditeľa Michala Vajdičku:

“My, podpísaní členovia Činohry SND, protestujeme proti odvolaniu nášho riaditeľa Michala Vajdičku a žiadame jeho návrat do funkcie. Dôvody, ktoré uviedol generálny riaditeľ SND Vladimír Antala, považujeme za irelevantné. Je nám, samozrejme, ľúto, že zo zdravotných dôvodov sa muselo v minulej sezóne zrušiť, resp. nahradiť toľko predstavení. Treba si však uvedomiť, že napriek tomu sa Činohre podarilo v roku 2018 dosiahnuť tržby 1 933 009 eur, čo je o 185 000 eur viac ako v predchádzajúcom kalendárnom roku. Na sezónu 2019/2020 bol predaný rekordný počet abonentiek. To sú výsledky, ktoré nedosiahla žiadna iná zložka SND, údajné manažerské zlyhanie Michala Vajdičku preto považujeme len za vykonštruovaný dôvod, ktorý má zakryť skutočný motív jeho odvolania, ktorým je buď jeho spoločenská angažovanosť alebo osobná antipatia generálneho riaditeľa voči jeho osobe.

Pokiaľ generálny riaditeľ Vladimír Antala neodvolá svoje rozhodnutie, budeme musieť zvážiť ďalšie kroky smerujúce k zabráneniu ďalším autoritatívnym praktikám, ku ktorým sa súčasný dosadený generálny riaditeľ a ministerstvo kultúry uchyľujú.”

Martin Huba
Táňa Pauhofová
Richard Stanke
Emil Horváth
Alexander Bárta
Zdena Studenková
Kamila Magálová
Milan Ondrík
Ján Koleník
Ľuboš Kostelný
Daniel Majling
Dušan Jamrich
Jozef Vajda
Ján Galovič
Tomáš Maštalír
Jana Oľhová
Monika Hilmerová
Martin Šalacha
Dušan Tarageľ
Dominika Kavaschová
Daniel Fischer
Anna Maľová
Katarína Horňáková
Diana Mórová
Ivan Vojtek
Roman Poláčik
Emília Vášáryová
Štefan Bučko
Dano Heriban
Eva Štrasserová

Zdroj vyhlásenia: http://bit.ly/2lA4guy

Čo nám o riadení kultúry ukázala kauza Vajdička – Konrád Rigó

“Tu však musíme hovoriť o oveľa vážnejších otázkach ako je slobodná umelecká tvorba, úloha ministra a ministerstva kultúry, systém vzťahov medzi štátom a jeho kultúrnymi organizáciami.

A preto z operatívneho rozhodnutia odvolania vedúceho zamestnanca sa zrazu stáva principiálna otázka o pravidlách a úlohe štátu v kultúre a umení.” štátny tajomník ministerstva kultúry Rigó Konrád pre SME

viac info: https://komentare.sme.sk/c/22205930/co-nam-o-riadeni-kultury-ukazala-kauza-vajdicka.html

Novým šéfom Činohry sa stal Peter Kováč

Aktuálna informácia: Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla dnes vymenoval nového riaditeľa Činohry. Michala Vajdičku nahradil doterajší dramaturg súboru Peter Kováč.

viac info: https://dennikn.sk/1573275/novym-sefom-cinohry-snd-sa-stal-peter-kovac/?fbclid=IwAR0ack4bkZBbp8fBxlLfQbd_LmXfGlDUrmbU_FY6pGmIMxFVOXV-e9THhnw

K odvolaniu Michala Vajdičku

Znepokojenie zo spôsobu odvolania šéfa činohry Michala Vajdičku generálnym riaditeľom SND Vladimírom Antalom vyjadrilo aj Národní divadlo Brno v Otevřeném dopise pro Slovenské národné divadlo: “Máme za to, že takto razantní manažerské rozhodnutí ředitele SND, které může znamenat ohrožení nové sezony a kontinuitu umělecké tvorby, by mělo být zdůvodněno podstatně průkazněji, než jak k tomu došlo v průběhu včerejšího dne.”

Toto rozhodnutie kritizuje aj štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó: “Vytvára precedens, ktorý vo vyspelej demokratickej kultúrnej spoločnosti nemá miesto. Taktiež potvrdzuje aj názory viacerých z nás, že štatutárov štátnych kultúrnych ustanovizní by sme nemali nominovať bez konkurzu.”
Link na celé stanovisko:https://dennikn.sk/minuta/1572969/?fbclid=IwAR33uDXFNk8KvBumwufj6XiCDe2dj6DMZjGBAXY5gJUWXYAv_1pILBGIIdI

Generálny riaditeľ SND Vladimír Antala, priamo zodpovedný za menovanie šéfov sekcií SND, bol do funkcie menovaný priamo ministerkou Ľubicou Laššákovou napriek jej prísľubu o realizovaní výberového konania. Na problematiku sme upozorňovali aj v Otvorenom liste premiérovi Petrovi Pellegrinimu – v kapitole 3. Problematika nedostatočnej spolupráce s odbornou verejnosťou. Takéto menovanie do riadiacich funkcií bez výberového konania nebolo prvým ani posledným za úradovania súčasnej ministerky. Podobne prebiehalo napr. aj poverenie dočasného riaditeľa Igora Dohoviča v Štátnom divadle Košice – Link: https://kosice.korzar.sme.sk/c/22158184/peter-himic-uz-nie-je-riaditelom-kosickeho-divadla.html

Otevřený dopis pro Slovenské národné divadlo: https://www.facebook.com/cinohrandb/posts/2692312097447923?hc_location=ufi

Šéf SND odvolal z funkcie riaditeľa činohry Michala Vajdičku

Michal Vajdička si myslí, že jeho odvolanie je odvolaním nepohodlného človeka. Dôvody mu osobne prezentované neboli, dozvedel sa to dnes ráno.

“Stále si myslím, že Vladimír Antala je len dosadená figúrka ministerstva kultúry, je to pravá ruka ministerky Laššákovej. To, že kritizujem ministerku kultúry od jej vymenovania a rovnako aj Vladimíra Antalu od jeho vymenovania, to je podľa mňa pravý dôvod môjho odvolania,” hovorí Vajdička.

viac info: https://kultura.sme.sk/c/22203534/sef-snd-odvolal-z-funkcie-riaditela-cinohry-michala-vajdicku.html

Jana Močková k aktuálnej situácií v kultúre

“Ona síce voľby nevyhrala, ale na Slovensku známy výrok Pavla Pašku, bývalého predsedu parlamentu za stranu Smer – Vyhraj voľby a môžeš všetko, uplatňuje priam dokonale. Dokonca až tak, že aj bývalý minister kultúry a ideológ strany Smer Marek Maďarič dnes na mnohých pôsobí ako ten najlepší minister kultúry, a to už stojí za zamyslenie.” Jana Močková v art+antiques

Záznam diskusie z Pohoda Festival

Ak ste diskusiu na Pohoda Festival o problémoch v rezorte kultúry nevideli, môžete si ju pozrieť zo záznamu. Ďakujeme organizátorom festivalu za pozvanie a diskutujúcim Lako OravecMichal VajdičkaMartin BrunovskyNina VidovencováKrajči Stanislav za príspevky do debaty, ako aj moderátorovi diskusie Braňo Bezák a divákom, ktorí sa diskusie zúčastnili. Ďakujeme, spoločne #stojimeprikulture