Stretnutie vo Foajé

V sobotu 18. 5. 2019 sa zorganizovalo cez facebookový chat stretnutie rôznych členiek a členov kultúrnej obce vo Foajé v Bratislave. Išlo o reakciu na viaceré udalosti, ktoré sa odohrali v priebehu týždňa – nízka výška pridelených financií v rámci prioritných projektov pre Slovenskú národnú galériu a nepridelenie dotácií LGBTI projektom v Programe 2 – Kultúra znevýhodnených skupín. Počas stretnutia sa sformovali základné požiadavky a pomenovali konkrétne problémy v kultúre. Študentský projekt Stojíme pri kultúre sa zmenil na platformu. Začalo sa písať vyhlásenie platformy Stojíme pri kultúre, pod ktorú sa postupne ako signatári pridávali ďalšie inštitúcie, neziskové organizácie a kultúrne subjekty. Zároveň sa začala príprava protestného zhromaždenia za odvolanie ministerky kultúry Ľubice Laššákovej na 22. 5. 2019.

Pokračujeme a podporujeme LGBTI!

Stojíme pri kultúre

Pokračujeme v roznášaní balíčkov do inštitúcií a nezávislých centier, ktoré sa zapojili do celoslovenského projektu #stojimeprikulture
Dnes je svetový deň boja proti homofóbii. Paradoxne ministerka kultúry zastavila všetky granty pre LGBTIQ organizácie napriek odporúčaniam komisie. Teší nás, že VŠVU naopak vyjadrilo podporu menšinám symbolicky, vyvesením dúhovej vlajky.

#lgbtiq #ministerstvokultury #stojimeprikulture #stojimprikunsthalle