Otvorený list predsedovi hnutia OĽaNO

Vážený pán Igor Matovič, predseda hnutia OĽaNO,

vítame Vaše povolebné prehlásenia o zostavení vlády s dôrazom na odbornosť a zmenu spôsobu vládnutia v prospech služby verejnosti. Veríme v naplnenie týchto prísľubov pri personálnych nomináciách do vedenia rezortu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

My, iniciátori tohto listu, platforma Stojíme pri kultúre zastupujeme  jednotiacu požiadavku viacerých kultúrnych odvetví na prehodnotenie a transformáciu fungovania Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Rozvojový potenciál tohto rezortu bol dlhodobo podhodnotený a podfinancovaný, až zanedbávaný predchádzajúcimi vládami. Rezort kultúry pod doterajším vedením nereflektoval dostatočne na požiadavky a potreby takého rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý by dosahoval úroveň vyspelých krajín Európy.

Po doterajšom spôsobe vládnutia v našej krajine je zrejmé, že bude potrebné venovať nemalé úsilie na vysporiadanie sa s dôsledkami korupcie a k obnove spravodlivosti na Slovensku.

Môže však dôjsť k situácii, že vládnej koalícii nezostane dostatočná politická vôľa na skutočnú revitalizáciu rezortu kultúry. Komplexné odborné a legislatívne zmeny v tomto rezorte vnímame ako nevyhnutnosť pre nastolenie zásadných a systémových zmien v prospech celej občianskej spoločnosti.

Veríme, že víťazná politická sila OĽaNO ako líder novej koalície dokáže v prípade rezortu kultúry presadiť, aby bolo vedenie Ministerstva kultúry obsadené ľuďmi, ktorí budú garantmi potrebných zmien. Vnímame ako kľúčové, aby bol rezort kultúry riadený zodpovedne, kompetentne, odborne, citlivo a empaticky, v súlade s etickými hodnotami, v spolupráci s poradnými orgánmi a s rešpektom voči hlasom umeleckých inštitúcií a odbornej verejnosti.

Platforma Stojíme pri kultúre zastrešuje viac ako 130 kultúrnych inštitúcií, medzi ktorými sa nachádzajú erbové inštitúcie, príspevkové organizácie spadajúce pod Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ako aj regionálne galérie, múzeá, divadlá, nezávislé kultúrne centrá, vysoké školy, akadémie, odborné periodiká a ďalšie subjekty, ktoré pôsobia naprieč celým Slovenskom a vo výraznej miere sa podieľajú na charaktere súčasnej kultúry v našom štáte.

platforma 
Stojíme pri kultúre

zástupcovia 
Nina Vidovencová 
Stanislav Krajči 

 

Tu a teraz

Slovensko Vás potrebuje, tu a teraz. Poďte 29.2. voliť.

Platforma Stojíme pri kultúre sa pridáva k ďalším iniciatívam Tu & teraz!

 
MANIFEST

Slovensko stojí pred kľúčovými voľbami. Uvedomujeme si, že len hlasy znejúce z námestí na skutočnú a hlbokú zmenu, akú Slovensko potrebuje, nestačia. Chceme spraviť všetko, čo je v našich silách a možnostiach, aby po voľbách mohla vzniknúť nová, dôveryhodná vláda. Preto sa spájame – iniciatívy, organizácie a firmy – pretože nám záleží na tom, ako nasledujúce voľby dopadnú.

Pred takmer dvomi rokmi otriasla Slovenskom vražda novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Rozklad štátu sme tušili, ale po vražde sa jeho miera ukázala v jasnom svetle. Šok a smútok spojili státisíce ľudí, aby z námestí po celom Slovensku a v zahraničí jasne odkázali, že stačilo, a žiadali ráznu zmenu.

S nádejou vnímame, že dochádza k pozitívnym zmenám. Vražda bola vyšetrená rýchlo a pozorne sledujeme súdny proces, vedúci k spravodlivému odsúdeniu všetkých páchateľov. Začala sa pomalá, ale dôležitá očista v súdnictve a na prokuratúre. Požiadavka novej, dôveryhodnej vlády získava s blížiacimi sa voľbami na dôležitosti.

V posledných mesiacoch sa však nálada v našej krajine zmenila. Vnímame nedôveru ľudí v štát, ku ktorej prispievajú aj zverejňované správy o prepojení členov vlády a štátnych inštitúcií na ľudí obžalovaných z vraždy Jána a Martiny. Vnímame radikalizáciu časti spoločnosti, ktorá sa utieka k stranám ponúkajúcim radikálne, ale nefunkčné riešenia. Mnohí ľudia sa cítia ohrození, žijú v obavách, pociťujú hnev. Je to dôsledok zanedbania základných štátnych povinností ľuďmi, ktorým sme dali dôveru vo voľbách, je to dôsledok zneužívania štátu pre osobný prospech.

Z pozície občianskych iniciatív, organizácii a firiem nemôžeme sľubovať politickú zmenu, môžeme však prispieť k zmene spoločenskej klímy a spôsobu, ako sa o problémoch Slovenska – a ich riešeniach – hovorí. Preto sa spájame s odborníkmi a aktivistami z oblastí, ktoré sa týkajú nás všetkých: školstvo, zdravotníctvo, veda, kultúra, životné prostredie, boj s korupciou, spravodlivosť, a ďalšie. Vážnosť týchto tém a problémov je taká, že si vo voľbách potrebujeme vyberať strany, ktoré neopakujú plané a populistické sľuby, ale ponúkajú poctivé riešenia a svoje rozhodnutia opierajú o názory odborníkov.

Chceme vytvoriť priestor na dialóg o témach, ktoré nás rozdeľujú a hľadať riešenia u takých strán, ktoré riešia rozdiely dialógom a s rešpektom, nie hrubosťou a vyvolávaním strachu a konfliktov. Tých, čo si uvedomujú, že problémom nie je demokracia, ale jej zneužívanie. Tých, ktorí budú Slovensko spravovať s ohľadom na potreby všetkých ľudí v celej krajine. Veríme, že sa to dá a že k tomu môžeme prispieť my všetci. Spoločne to zvládneme. 

Demokracia stojí na dialógu a spolupráci. Veríme, že väčšina ľudí v našej krajine sa chce postaviť proti násiliu, hrubosti, nenávisti, strachu a nedôvere láskou a ohľaduplnosťou.
Chceme žiť v tejto krajine pokojne.
Chceme slušné Slovensko.
 Tu a teraz.

#tuateraz2020

Iniciatíva Stojíme pri kultúre tvrdí, že nového šéfa SND by mali vybrať až po voľbách

Iniciatíva Stojíme pri kultúre tvrdí, že nového šéfa SND by mali vybrať až po voľbách. Súťaž by mala byť podľa platformy otvorená aj kandidátom zo zahraničia.

„V prípade objektívnej nevyhnutnosti obsadiť post šéfa SND skôr, ako bude menované nové vedenie rezortu, navrhujeme spolu so zástupcami SND vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá v koordinácii s MK pripraví zásady a procesné postupy výberového konania,“ dodala Nina Vidovencová za platformu Stojíme pri kultúre.

Zdôraznila, že do vedenia SND by sa mal dostať človek, ktorý má uskutočniteľnú víziu, rozumie potrebám inštitúcie, jej zamestnancom a danej realite.

„Dôležité bude transparentne, nediskriminačne a zodpovedne nastaviť nielen zásady a pravidlá výberového konania, ale rovnako aj spôsob kreovania a zloženia výberovej komisie, ktorá bude rozhodovať na základe odborných a apolitických princípov a jej výstupy budú transparentné,“ skonštatovala.

„Priama skúsenosť so SND v prípade kandidátov nie je podľa nás potrebná, oveľa dôležitejšia je odborná znalosť umeleckého prostredia, preto je zásadné, aby kandidát alebo kandidátka predniesli svoju víziu celkovej koncepcie fungovania divadla v národnom aj európskom kontexte,“ upozornila.

Koncept by mal podľa nej vychádzať z reálnych dát o SND, ktoré by mali mať všetci kandidáti k dispozícii.

Nového generálneho riaditeľa SND musí rezort kultúry hľadať po tom, ako sa doterajší riaditeľ Vladimír Antala vzdal postu z vážnych rodinných dôvodov. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková dostala od Antalu list so žiadosťou o uvoľnenie z postu 2. januára 2020.

Vedením dočasne poverila šéfa Činohry SND Petra Kováča. Meno nového riaditeľa by malo byť známe v prvom polroku 2020 po ukončení výberového konania. (tasr)

Vladimír Antala odstúpil z postu generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla

Stanovisko Stojíme pri kultúre:

“Ľudsky vyjadrujeme pochopenie pre rozhodnutie Vladimíra Antalu z osobných dôvodov odstúpiť z funkcie generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND). Odborne naďalej zastávame názor, že od začiatku nebol vhodnou osobou, o čom svedčia aj reakcie členiek a členov odborov činohry, opery, baletu a mnohých ďalších zamestnankýň a zamestnancov SND, ktorí vyjadrili nesúhlas s jeho pôsobením na poste generálneho riaditeľa SND . Pán Antala bol do svojej funkcie vymenovaný priamo ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou dňa 25. januára 2019, napriek tomu, že verejne prisľúbila realizovanie výberového konania na pozíciu riaditeľa/ky SND.

29. 11. 2019 prebehlo interné pracovné stretnutie so zamestnankyňami a zamestnancami SND, na ktorom pani Laššáková prisľúbila konštruktívny dialóg ohľadom požiadaviek na budúceho generálneho riaditeľa/ku SND a zriadenie pracovnej skupiny na prípravu výzvy na výberové konanie generálneho riaditeľa/ky SND, ktoré má byť zverejnené začiatkom marca 2020. Rovnako reagovala aj v odpovedi (4. 12. 2019) na nedávnu interpeláciu (21. 11. 2019) od poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej a preto veríme, že pani Laššáková svoje slová dodrží a zvolí cestu transparentného výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa/ky SND. Veríme, že vzniknutá situácia neohrozí fungovanie divadla a dôstojne si 1. 3. 2020 pripomenieme storočnicu založenia Slovenského národné divadla.”

viac info:
https://kultura.sme.sk/c/22294023/vladimir-antala-odstupil-z-postu-generalneho-riaditela-slovenskeho-narodneho-divadla.html

https://glob.zoznam.sk/je-to-cierne-na-bielom-riaditel-snd-konci-nahradi-ho-tento-clovek/

Vyhlásenie Stojíme pri kultúre

Týmto stanoviskom sa pripájame k vyhláseniu študentskej platformy Stojíme pri kultúre, ktorá od apríla organizuje viacero aktivít spojených s aktuálnou situáciou v tejto oblasti. Snahou je spájať a mobilizovať kultúrne inštitúcie, nezávisle organizácie, tretí sektor a jednotlivcov zo všetkých druhov umenia.

Umenie a kultúra reflektuje aktuálnu kondíciu spoločnosti, vytvára priestor pre jej citlivejšie vnímanie, posúva spoločnosť smerom k humanizmu a komplexnejšiemu chápaniu sveta. Umenie je schopné v zásadnej miere meniť identitu a charakter spoločnosti.

Otvorená diskusia o umení a kultúre je dôležitá. Cesta k riešeniu mnohých problémov stojí na spoločnej komunikácii, vzájomnej informovanosti a otvorenom dialógu. Dlhodobé podfinancovanie umenia a kultúry, inštitucionálna a legislatívna nestabilita, nenapĺňanie koncepcií stanovených v strategickom vyhlásení by malo byť spoločne deklarované a to nielen vo vnútri komunity, ale aj smerom k verejnosti a k ľuďom politicky zodpovedným za tento stav.

Sme presvedčení o tom, že umenie a kultúra má byť jednou z priorít štátu, je totiž príkladom vyspelosti národa a občianskej spoločnosti.