Otvorený list predsedovi hnutia OĽaNO

Vážený pán Igor Matovič, predseda hnutia OĽaNO,

vítame Vaše povolebné prehlásenia o zostavení vlády s dôrazom na odbornosť a zmenu spôsobu vládnutia v prospech služby verejnosti. Veríme v naplnenie týchto prísľubov pri personálnych nomináciách do vedenia rezortu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

My, iniciátori tohto listu, platforma Stojíme pri kultúre zastupujeme  jednotiacu požiadavku viacerých kultúrnych odvetví na prehodnotenie a transformáciu fungovania Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Rozvojový potenciál tohto rezortu bol dlhodobo podhodnotený a podfinancovaný, až zanedbávaný predchádzajúcimi vládami. Rezort kultúry pod doterajším vedením nereflektoval dostatočne na požiadavky a potreby takého rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý by dosahoval úroveň vyspelých krajín Európy.

Po doterajšom spôsobe vládnutia v našej krajine je zrejmé, že bude potrebné venovať nemalé úsilie na vysporiadanie sa s dôsledkami korupcie a k obnove spravodlivosti na Slovensku.

Môže však dôjsť k situácii, že vládnej koalícii nezostane dostatočná politická vôľa na skutočnú revitalizáciu rezortu kultúry. Komplexné odborné a legislatívne zmeny v tomto rezorte vnímame ako nevyhnutnosť pre nastolenie zásadných a systémových zmien v prospech celej občianskej spoločnosti.

Veríme, že víťazná politická sila OĽaNO ako líder novej koalície dokáže v prípade rezortu kultúry presadiť, aby bolo vedenie Ministerstva kultúry obsadené ľuďmi, ktorí budú garantmi potrebných zmien. Vnímame ako kľúčové, aby bol rezort kultúry riadený zodpovedne, kompetentne, odborne, citlivo a empaticky, v súlade s etickými hodnotami, v spolupráci s poradnými orgánmi a s rešpektom voči hlasom umeleckých inštitúcií a odbornej verejnosti.

Platforma Stojíme pri kultúre zastrešuje viac ako 130 kultúrnych inštitúcií, medzi ktorými sa nachádzajú erbové inštitúcie, príspevkové organizácie spadajúce pod Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ako aj regionálne galérie, múzeá, divadlá, nezávislé kultúrne centrá, vysoké školy, akadémie, odborné periodiká a ďalšie subjekty, ktoré pôsobia naprieč celým Slovenskom a vo výraznej miere sa podieľajú na charaktere súčasnej kultúry v našom štáte.

platforma 
Stojíme pri kultúre

zástupcovia 
Nina Vidovencová 
Stanislav Krajči 

 

Tu a teraz

Slovensko Vás potrebuje, tu a teraz. Poďte 29.2. voliť.

Platforma Stojíme pri kultúre sa pridáva k ďalším iniciatívam Tu & teraz!

 
MANIFEST

Slovensko stojí pred kľúčovými voľbami. Uvedomujeme si, že len hlasy znejúce z námestí na skutočnú a hlbokú zmenu, akú Slovensko potrebuje, nestačia. Chceme spraviť všetko, čo je v našich silách a možnostiach, aby po voľbách mohla vzniknúť nová, dôveryhodná vláda. Preto sa spájame – iniciatívy, organizácie a firmy – pretože nám záleží na tom, ako nasledujúce voľby dopadnú.

Pred takmer dvomi rokmi otriasla Slovenskom vražda novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Rozklad štátu sme tušili, ale po vražde sa jeho miera ukázala v jasnom svetle. Šok a smútok spojili státisíce ľudí, aby z námestí po celom Slovensku a v zahraničí jasne odkázali, že stačilo, a žiadali ráznu zmenu.

S nádejou vnímame, že dochádza k pozitívnym zmenám. Vražda bola vyšetrená rýchlo a pozorne sledujeme súdny proces, vedúci k spravodlivému odsúdeniu všetkých páchateľov. Začala sa pomalá, ale dôležitá očista v súdnictve a na prokuratúre. Požiadavka novej, dôveryhodnej vlády získava s blížiacimi sa voľbami na dôležitosti.

V posledných mesiacoch sa však nálada v našej krajine zmenila. Vnímame nedôveru ľudí v štát, ku ktorej prispievajú aj zverejňované správy o prepojení členov vlády a štátnych inštitúcií na ľudí obžalovaných z vraždy Jána a Martiny. Vnímame radikalizáciu časti spoločnosti, ktorá sa utieka k stranám ponúkajúcim radikálne, ale nefunkčné riešenia. Mnohí ľudia sa cítia ohrození, žijú v obavách, pociťujú hnev. Je to dôsledok zanedbania základných štátnych povinností ľuďmi, ktorým sme dali dôveru vo voľbách, je to dôsledok zneužívania štátu pre osobný prospech.

Z pozície občianskych iniciatív, organizácii a firiem nemôžeme sľubovať politickú zmenu, môžeme však prispieť k zmene spoločenskej klímy a spôsobu, ako sa o problémoch Slovenska – a ich riešeniach – hovorí. Preto sa spájame s odborníkmi a aktivistami z oblastí, ktoré sa týkajú nás všetkých: školstvo, zdravotníctvo, veda, kultúra, životné prostredie, boj s korupciou, spravodlivosť, a ďalšie. Vážnosť týchto tém a problémov je taká, že si vo voľbách potrebujeme vyberať strany, ktoré neopakujú plané a populistické sľuby, ale ponúkajú poctivé riešenia a svoje rozhodnutia opierajú o názory odborníkov.

Chceme vytvoriť priestor na dialóg o témach, ktoré nás rozdeľujú a hľadať riešenia u takých strán, ktoré riešia rozdiely dialógom a s rešpektom, nie hrubosťou a vyvolávaním strachu a konfliktov. Tých, čo si uvedomujú, že problémom nie je demokracia, ale jej zneužívanie. Tých, ktorí budú Slovensko spravovať s ohľadom na potreby všetkých ľudí v celej krajine. Veríme, že sa to dá a že k tomu môžeme prispieť my všetci. Spoločne to zvládneme. 

Demokracia stojí na dialógu a spolupráci. Veríme, že väčšina ľudí v našej krajine sa chce postaviť proti násiliu, hrubosti, nenávisti, strachu a nedôvere láskou a ohľaduplnosťou.
Chceme žiť v tejto krajine pokojne.
Chceme slušné Slovensko.
 Tu a teraz.

#tuateraz2020

Záznam diskusie z Pohoda Festival

Ak ste diskusiu na Pohoda Festival o problémoch v rezorte kultúry nevideli, môžete si ju pozrieť zo záznamu. Ďakujeme organizátorom festivalu za pozvanie a diskutujúcim Lako OravecMichal VajdičkaMartin BrunovskyNina VidovencováKrajči Stanislav za príspevky do debaty, ako aj moderátorovi diskusie Braňo Bezák a divákom, ktorí sa diskusie zúčastnili. Ďakujeme, spoločne #stojimeprikulture

Záznam z 26.6.2019, zo štafetového odovzdávania otvoreného listu

Odovzdávanie otvoreného listu

Záznam z 26.6.2019, zo štafetového odovzdávania otvoreného listu premiérovi Petrovi Pellegrinimu a žiadosti o prijatie Výborom NR SR pre kultúru a médiá. Súčasťou listu a žiadosti je analytický materiál popisujúci problematické kroky súčasného vedenia ministerstva. Otvorený list si môžete prečítať na našom webe. https://stojimeprikulture.sk/stojime-pri-kulture-2/otvoreny-list-premierovi-petrovi-pellegrinimu/kamera: Palo Mikula strih: Ďuri Mydla

Uverejnil používateľ Stojíme pri kultúre Streda 17. júla 2019

Záznam z 26.6.2019, zo štafetového odovzdávania otvoreného listu premiérovi Petrovi Pellegrinimu a žiadosti o prijatie Výborom NR SR pre kultúru a médiá. Súčasťou listu a žiadosti je analytický materiál popisujúci problematické kroky súčasného vedenia ministerstva. Otvorený list si môžete prečítať na našom webe. https://stojimeprikulture.sk/…/otvoreny-list-premierovi-pe…/

kamera: Palo Mikula strih: Ďuri Mydla

Vyjadrenie Kunsthalle Bratislava k vystúpeniu pani Laššákovej v televízii TA3 dňa 23.05.2019

Úvodom chceme vyjadriť potešenie z tvrdenia pani Laššákovej, ktoré odznelo v diskusii s Petrom Bielikom v televízii TA3, že budúce fungovanie Kunsthalle Bratislava (“KHB”) v budove Domu umenia sa vo vzťahu k naďalej pripravovanému projektu tzv. Kreatívneho centra nijak nemení. Žiaľ, nakoľko nie všetky tvrdenia, ktoré pani Laššáková zverejnila v televíznej diskusii, sú korektné, úplné a pravdivé, dovoľujeme si na ne vecne reagovať nasledovne:

Odznelo: Ľubica Laššáková: „Nezmenší sa plocha, Kunsthalle nebude obmedzená týmto projektom. Momentálne má k dispozícii výstavný priestor okolo tisíc štvorcových metrov. Tento výstavný priestor sa v žiadnom prípade ani nejde likvidovať, ani sa nejde zmenšovať, akurát sa možno v istých mesiacoch alebo v istých častiach roka o ten výtvarný priestor podelí možno s niekým iným, to je celá filozofia.“ 

Reakcia KHB: O takomto zámere – zdieľania výstavného priestoru, ktorý je v užívaní KHB, sme k dnešnému dňu neboli ústne ani písomne vyrozumení. KHB dohaduje a zazmluvňuje výstavné projekty minimálne v 1-ročnom predstihu. V záujme kontinuity programu, ako aj dobrého mena zriaďovateľa, by tento zámer mal byť v dostatočnom predstihu otvorene a korektne prediskutovaný. Zároveň, ako sme už uviedli v predchádzajúcich vyjadreniach, takýto prístup “možno v istých mesiacoch” resp. “možno s niekým iným” môže viesť k vážnemu poškodeniu identity budovy ako aj identity a dobrého mena KHB.

Odznelo: Ľubica Laššáková: „Ja som bola veľmi rada, že pán primátor hlavného mesta Bratislavy, s ktorým sme sa práve na túto tému rozprávali pred možno mesiacom, už prišiel s veľmi dobrým nápadom, prijal teda veľmi pozitívne túto informáciu, že by v NOC-ke, súčasnej NOC-ke mohlo byť teda aj kreatívne centrum.“

Reakcia KHB: Oficiálny list primátora mesta Bratislava – Matúša Valla k problematike KHB a jej pôsobeniu v Dome umenia, ktorý adresoval pani Laššákovej, nájdete v plnom znení na webe Kunsthalle Bratislava. Obsahom listu je vyjadrená podpora zotrvaniu KHB v historickej budove Domu umenia. Radi by sme preto týmto vyzvali pána primátora Valla, aby potvrdil, či sa stotožňuje s výrokmi pani Laššákovej, nakoľko obsah jeho listu je protichodný jej tvrdeniam.

Odznelo: Ľubica Laššáková: „Kunsthalle momentálne patrí pod Slovenskú národnú galériu, tá ju zastrešuje, a z rozpočtu Slovenskej národnej galérie sa vyčleňuje okolo stošesťdesiattisíc eur na čistú umeleckú tvorbu Kunsthalle.“

Reakcia KHB: Aktuálny všeobecný resp. prevádzkový rozpočet, ktorý je v rámci celkového rozpočtu SNG vyčlenený na KHB, je ročne 314.000,- €. Z toho 123.000,- € tvoria mzdy a platy, 44.000,- € sú odvody do poisťovní a zvyšných 147.000,- € sú prostriedky určené na tovary a služby. V týchto 147.000,- € sú zahrnuté bežné mesačné výdavky na nájom uhrádzaný NOC-ke (70.000,- €), na upratovacie služby (11.000,- €), na strážnu službu (11.000,- €), na telekomunikačné služby (5.000,- €), na reklamné služby (1.000,- €), na poštovné (4.000,- €), na výstavný materiál a tvorivé dieľne (5.000,- €) a na zmluvy o dielo a iné zmluvy spojené so službami (36.000,- €). Čiže reálny zostatok na “čistú umeleckú tvorbu Kunsthalle”, o ktorom hovorí pani Laššáková, je v skutočnosti iba 4.000,- €.

Odznelo: Ľubica Laššáková: „Keďže sídlia v priestoroch NOC-ky, jednoducho nemajú, nie sú zaťažení problémami, ktoré má správca budovy, takže tieto peniaze skutočne ako môžu užívať pre seba. Keď som sa pýtala, aký finančný obnos by potrebovali, aby dokázali teda samostatne fungovať, dohodli sme sa na sume tristotisíc eur. To bola suma, s ktorou bola komfortná aj pani generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie.“

Reakcia KHB: V početných mediálnych výstupoch, oficiálnych stanoviskách, ako aj počas verejnej diskusie na pôde VŠVU dňa 08.04.2019 odznela potreba navýšenia aktuálneho všeobecného resp. prevádzkového rozpočtu pre KHB o približne 300.000,- €. To znamená, že navýšenie 300.000,- € spolu s aktuálnymi prostriedkami, ktoré sú rovnako na úrovni 300.000,- €, by po osamostatnení KHB ako novej príspevkovej organizácie tvorili všeobecný rozpočet minimálne na úrovni 600.000,- €.

Odznelo: Ľubica Laššáková:Nedávno som dostala žiadosť Kunsthalle o osamostatnenie, v ktorej sa ale hovorí o sume sedemstodesaťtisíc eur. Podotýkam, že nepodložená suma, bez nejakých ekonomických analýz, bez toho, čo vlastne za tie peniaze chcú robiť. A dosť ma zarazil aj fakt, že v súčasnosti pracujú s jedenástimi zamestnancami, a ten počet si v rámci osamostatnenia chcú takmer zdvojnásobiť.“

Reakcia KHB: Ako sme už uviedli, rozpočet novej príspevkovej organizácie KHB logicky počíta s výškou aktuálneho príspevku a s navýšením. Ministerstvo kultúry si prostredníctvom SNG od vedenia KHB v tejto veci vyžiadalo návrh rozpočtu vo funkčnej klasifikácii a v tejto podobe aj rozpočet prevzalo dňa 06.05.2019. Žiadna iná požiadavka “nejakých ekonomických analýz” do dnešného dňa z Ministerstva kultúry neprišla. KHB dodnes neobdržala žiadnu reakciu z Ministerstva kultúry k dodaným návrhom, okrem týchto mediálnych výrokov pani Laššákovej.

Celoročný všeobecný resp. prevádzkový rozpočet samostatnej KHB na úrovni 710.000,- € komplexne zohľadňuje nový právny status vznikajúcej organizácie. Zahŕňa všetky predpokladané náklady a potreby spojené so zmenou štatútu, so zmenou organizačnej štruktúry, so zmenou sídla organizácie a jej administratívno-technického zázemia, ktoré momentálne supluje SNG. Je logické, že pri takejto transformácii úseku SNG na novú samostatnú jednotku s právnou subjektivitou dochádza k zvýšeniu finančných nárokov krytia kontraktu. V rámci dodaných materiálov k zámeru osamostatnenia KHB boli odovzdané všetky požadované materiály tak, ako si ich ministerstvo vyžiadalo, a v požadovanom termíne.

Odznelo: Ľubica Laššáková: „Takže opäť čísla, na prioritné projekty v roku 2017 žiadali tristodesaťtisíc eur, tristodesaťtisíc eur dostali. V roku 2018 žiadali tristodesaťtisíc eur, tristodesaťtisíc eur dostali. V tomto roku sa objavila v kapitole požiadaviek Slovenskej národnej galérie na prioritné projekty suma päťsto, päťstodesať, päťstodvadsať, päťstotridsaťtisíc eur, ale tak isto bez zdôvodnenia.“

Reakcia KHB: V hrubých číslach, ktoré sa týkajú prioritných projektov, pani Laššáková spojila prioritné projekty SNG a KHB, ktoré boli na rok 2019 žiadané vo výške 180.000,- € na tri prioritné projekty a boli tak ako vždy – riadne a vecne zdôvodnené, podané včas a obsahovo dôsledne vypracované s ohľadom na ich plánovanú programovú náplň (1. Kunsthalle HLAVNÉ VÝSTAVY – 100.000,- € / 2. Kunsthalle LAB a KLUB – 50.000,- € / 3. Kunsthalle DATABÁZA – 30.000,- €). Na rovnaký okruh prioritných projektov, s rovnakým projektovým zameraním, dostala KHB v predchádzajúcom roku od Ministerstva kultúry podporu 95.000,- €, pričom informáciu o výške prioritných projektov mala už v januári. Teraz Ministerstvo kultúry rozhodlo o radikálnom znížení podpory na 15.000,- € bez udania dôvodu a informovalo o tom v máji dňa 13.05.2019.

Odznelo: Ľubica Laššáková: „Vrátim sa k tomu, že všetko je o komunikácii. Všetko je o komunikácii, pretože vždy medzi rozumnými ľuďmi sa dá nájsť nejaký ten prienik a dá sa proste spolupracovať. Ak chceme spolupracovať, cestu určite nájdeme. Takto je to v prípade galérie, takto je to v prípade rekonštrukcií mnohých ďalších, ktoré ministerstvo kultúry jednoducho realizuje, pretože ich chce dokončiť a chce realizovať. To znamená, že ak bude otvorená diskusia, samozrejme, veľmi rada prídem.“

Reakcia KHB: V marci 2019 žiadalo vedenie KHB o stretnutie s pani Laššákovovou na tieto 4 navrhované témy: budúcnosť KHB, perspektívy osamostatnenia KHB, prioritné projekty KHB a plán zriadenia tzv. Kreatívneho centra v Dome umenia. Do dnešného dňa sa rokovanie nekonalo a nedostali sme na túto požiadavku žiadnu odpoveď. Žiaľ, na otázky spojené s podporou prioritných projektov nemáme dodnes odpoveď ani z úrovne sekčných šéfov Ministerstva kultúry (boli dotazovaní viacnásobne na osobných stretnutiach, aj písomne). Rovnako pani Laššáková nereflektovala ani na opätovnú výzvu k stretnutiu a diskusii ohľadom procesu osamostatnenia KHB, ktorú jej vedenie galérie ponúklo na osobnom stretnutí počas otvorenia Českého a Slovenského pavilónu v Benátkach. Je nám veľmi ľúto, že pani Laššáková venuje svoju pozornosť problematike výhradne až pod tlakom verejnej mienky a medializácie. Vzhľadom na uvedené početné pokusy o komunikáciu zo strany KHB, na ktoré vedenie Ministerstva kultúry viacnásobne doteraz nereagovalo, považujeme tvrdenia pani Laššákovej o komunikácii a o otvorenom dialógu za vyprázdnené a nedôveryhodné. Z týchto dôvodov sa KHB pridáva k naliehavej žiadosti o riešenie situácie na úrovni predsedu vlády – obracia sa na pána Petra Pellegriniho.

Zdroj: http://www.kunsthallebratislava.sk/tlacova-sprava/komentar-kunsthalle-bratislava-k-vystupeniu-pani-lassakovej-v-televizii-ta3-dna?fbclid=IwAR14jYvT9voY1Y-8nks3fQWdTOa22ug4993oGEhUVxdA4IAX3dYWdMH4iMc

Vyjadrenie LGBTI

Ministerka kultúry osobne rozhodla o tom, že ani jeden z projektov predložených organizáciami zastupujúcimi LGBTI ľudí v dotačnom programe pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva nebude finančne podporený a to napriek tomu, že udelenie dotácií týmto projektom navrhla odborná hodnotiaca komisia. Navyše, ministerstvo do budúcnosti podmienky dotácií zmenilo tak, že podpora projektov LGBTI organizácií nebude možná vôbec.  

Na Slovensku neexistuje inštitucionálna podpora organizácií venujúcim sa LGBTI ľuďom zo strany štátu ako to je v iných európskych krajinách. Napriek tomu LGBTI organizácie nemajú problém uspieť so svojimi projektami v dotačných schémach založených na slobodnej a férovej súťaži s transparentným procesom hodnotenia založeným na kvalite. Už vyše desaťročie sa LGBTI organizácie uchádzajú o podporu pre svoje kultúrne aktivity z dotačného programu kultúry znevýhodnených skupín na Ministerstve kultúry SR (MK). Urobili tak aj vo výzve na tento rok, keď žiadali o podporu 8 projektov. Medzi nimi aj Filmový festival inakosti a Dúhový PRIDE Bratislava, ktoré boli v minulosti podporené z tejto výzvy. V priebehu apríla 2019 zverejnilo MK výsledky posudzovania dotácií a rozhodlo sa nepodporiť ani jeden z  8 projektov organizácií Iniciatíva Inakosť, Dúhový PRIDE Bratislava a divadla Nomantinels. Ako dôvod uviedlo nedostatočnú kvalitu a výsledky posúdenia odbornej komisie.

“Roky neboli s našimi projektami väčšie problémy a napr. Filmový festival inakosti bol podporovaný z tejto dotačnej schémy každoročne od roku 2008, preto nám prišli zverejnené výsledky a ich odôvodnenie zvláštne,”hovorí výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko. Vyžiadali sme si preto všetky materiály odbornej komisie na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Napriek tomu, že MK nám ich opakovane odmietlo sprístupniť v kompletnej podobe, aj z čiastočne sprístupnených dokumentov jasne vyplýva, že odborná komisia navrhla na podporu 6 z 8 projektov. Medzi nimi aj Filmový festival inakosti 2019 s navrhovanou podporou 35 000 € a Dúhový PRIDE Bratislava 2019 s podporou 19 000 €. Rekordná výška navrhovanej podpory svedčí o vysokej kvalite projektov.

Oficiálne zdôvodnenie neudelenia dotácie tak nezodpovedá realite. O udelení dotácie rozhoduje v konečnej inštancii ministerka kultúry a je zrejmé, že vyradenie všetkých LGBTI organizácií je jej osobné rozhodnutie. “Za 10 rokov mojich skúseností s rôznymi dotačnými schémami ministerstiev som sa ešte nestretol s prípadom, že by minister v takom rozsahu nerešpektoval návrh odbornej komisie a vylúčil projekty celej konkrétnej skupiny obyvateľstva,” konštatuje Macko. “Ministri sa obmedzovali na kozmetické úpravy navrhovaných súm dotácií alebo skôr v ojedinelých prípadoch pridelili dotáciu projektu, ktorý komisia neodporučila podporiť. Takýto zásah je skutočne bezprecedentný a vyvoláva podozrenie z predpojatosti. Je absurdné a neprijateľné, aby sa znevýhodňovali celé skupiny obyvateľstva v dotačnej schéme určenej práve znevýhodneným skupinám,” uzatvára Macko.

MK zverejnilo 2. mája 2019 nové podmienky dotačného programu pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva. Bez akejkoľvek konzultácie, avizovania či diskusie s dotknutými subjektmi zásadne a brutálne obmedzilo aktivity, ktoré je možné financovať. V budúcnosti tak už nebude možné financovanie nielen všetkých spomínaných aktivít LGBTI organizácií, ale aj väčšiny ostatných organizácií, ktoré boli od roku 2004 financované z tejto výzvy.

Vyzývame ministerku kultúry, aby zdôvodnila svoje konanie, zrušila aktuálnu výzvu a začala rokovať s dotknutými organizáciami o ďalšom fungovaní dotačnej schémy pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Iniciatíva Inakosť

Dúhový PRIDE Bratislava

Divadlo Nomantinels

Na realizáciu našich projektov plánujeme vyhlásiť crowdfundingové výzvy. Zatiaľ môžete podporiť Iniciatívu Inakosť a Filmový festival inakosti tu a Dúhový PRIDE Bratislava tu.

Súhrn faktov:

Dotačný program MK pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva existuje od roku 2004 a v SR je jediným finančným nástrojom, ktorý slúži na podporu a rozvoj kultúrnych potrieb osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva vrátane projektov zameraných na predchádzanie diskriminácii LGBTI osôb.

Iniciatíva Inakosť sa každoročne uchádza o podporu viacerých projektov z tejto schémy. Filmový festival inakosti bol v jej rámci podporený každoročne od roku 2008. Záštitu nad ním prevzali predchádzajúci ministri kultúry Daniel Krajcer a Marek Maďarič. Dúhový PRIDE Bratislava sa etabloval ako samostatné občianske združenie až v roku 2017 a o dotáciu žiadal prvýkrát na rok 2018. Žiadosť bola úspešná. Úspešné boli v minulosti aj viaceré projekty divadla Nomantinels zamerané na LGBTI ľudí.

Aj pri takto nastavenom dotačnom programe tvorila finančná podpora pre projekty zamerané na LGBTI ľudí len marginálnu časť celkovej výšky dotácií. Napr. v roku 2015 to boli 3 projekty podporené dotáciou vo výške 11 500 € z celkovo podporených 132 projektov v sume 375 300 Eur. V roku 2017 bolo podporených 6 projektov v tejto téme so sumou 60 900 € z celkovej prerozdelenej sumy na program 980 000 €.

MK vyhlásilo výzvu na dotácie pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín na rok 2019 s uzávierkou podávania žiadostí do 30. novembra 2018. Do tejto výzvy sa zapojili LGBTI organizácie a podali 8 projektov (Iniciatíva Inakosť 2, Dúhový PRIDE Bratislava 1 a Nomantinels 5). Žiadosti Iniciatívy Inakosť a Dúhového PRIDE Bratislava boli po administratívnej kontrole vyradené z posudzovania s odôvodnením, že nepredložili povinnú prílohu – výpis z registra trestov štatutárov združení. Odporučilo im pritom zapojiť sa do druhého kola výzvy v priebehu roka 2019. Požadovaná príloha sa však nenachádzala v zozname povinných príloh uvedených vo výzve a ani iných záväzných dokumentoch. Na základe odvolania dotknutých organizácií voči tomuto rozhodnutiu, MK prehodnotilo svoje rozhodnutie a ich žiadosti opäť zaradilo do procesu posudzovania.

Komisia pre dotačný program kultúra znevýhodnených skupín zložená z odborníkov v danej oblasti zasadala 6., 7. a 28. februára 2019. MK napriek opakovaným žiadostiam na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám odmietlo sprístupniť protokoly so zoznamami projektov, ktoré navrhla komisia podporiť a ktoré tvoria prílohu zápisnice z rokovania komisie. Napriek tomu, zo sprístupnených dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti: priamo v zápisnici komisie sa explicitne uvádza, že navrhuje na podporu projekt Filmový festival inakosti 2019 a Dúhový PRIDE Bratislava 2019 a vo výseku protokolu č. 10 sa uvádza, že navrhli podporiť FFi sumou 35 000 € a PRIDE sumou 19 000 €. Bodové hodnotenie sa dá zistiť zo sprístupnených hodnotiacich formulárov. Komisia udelila 80 bodov zo 100 (najvyšší počet bodov pre projekty realizované v Bratislave, 20 bodov sa prideľuje projektom v regiónoch mimo Bratislavy) projektom Filmový festival inakosti 2019 (Inakosť), Dúhový PRIDE Bratislava 2019, Zvýšenie tolerancie LGB ľudí v spoločnosti prostredníctvom divadla (Nomantinels), Mesiac ľudských práv (Nomantinels), Magazín QYS pre LGBTI ľudí (Nomantinels) a Kultúrny webový portál pre LGBTI ľudí (Nomantinels). Dva projekty nedosiahli potrebný počet bodov na to, aby ich komisia navrhla na financovanie. Komisia tak navrhla na podporu 6 z 8 projektov LGBTI organizácií.

Materiály komisie na stiahnutie: http://docs.inakost.sk/InfoziadostiMK.zip

MK na svojom webe a v listoch pre žiadateľov s oficiálnym rozhodnutím neudeliť dotáciu pre všetkých 8 žiadostí LGBTI organizácii ako dôvod uviedlo: “Na základe výsledku posúdenia Vašej žiadosti o dotáciu odbornou komisiou, zriadenou Ministerstvom kultúry SR podľa osobitného zákona, ktorá pri svojom posudzovaní vychádzala z kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí s dôrazom na kvalitu jednotlivých projektov a disponibilný objem finančných prostriedkov, Ministerstvo kultúry SR rozhodlo, že Vašu žiadosť neschvaľuje a Vami požadovanú dotáciu neposkytne.” Z vyššie citovaných dokumentov jasne vyplýva, že toto tvrdenie sa nezakladá na pravde. V zmysle Smernice č. 7/2018 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK čl. 3 ods. 10: “Poskytnutie dotácie a výšku podpory schvaľuje minister na základe predloženého protokolu.” Ministerka Ľubica Laššáková je tak jedinou osobou, ktorá mohla napriek odporúčaniu komisie vyradiť všetky spomínané projekty.

MK vyhlásilo 2. mája 2019 druhé kolo výzvy s novými podmienkami, ktoré sú nastavené tak, že ani jeden z projektov LGBTI organizácií ich nemôže splniť a ich podpora z tejto dotačnej výzvy je trvalo znemožnená.

Zdroj: http://inakost.sk/ministerka-kultury-zastavila-financovanie-lgbti-projektov/?fbclid=IwAR2-KvZezKxOLPynZhe7kfKblyqJeizg6Eq5xy2t5kDgigzcuTP5deXgXrk

Vyjadrenie SNG k relácii Téma dňa: Štát, umelci a peniaze

Veľmi nás mrzí, že sme v súčasnej vyhrotenej situácii hroziacej vojny na „kultúrnom fronte” manévrovaní do pozície kontroverzie a neradi by sme prispievali k rozdeľovaniu spoločnosti. Polopravdy a zavádzajúce informácie, medializované v posledných dňoch, nám však nedávajú na výber. Ak sa teda – v súvislosti so SNG – operuje číslami, radi by sme uviedli doplňujúce fakty k informáciám, ktoré odzneli v rozhovore dňa 23.5. na TA3 v Téme dňa s ministerkou kultúry. (link na rozhovor https://www.ta3.com/clanok/1155733/povodnove-rizika-stat-umelci-a-peniaze.html)

1. Odznelo: Kunsthalle momentálne patrí pod Slovenskú národnú galériu, tá ju zastrešuje, a z rozpočtu Slovenskej národnej galérie sa vyčleňuje okolo stošesťdesiattisíc eur na čistú umeleckú tvorbu Kunsthalle.

Vyjadrenie SNG:

Súčasťou bežného rozpočtu SNG je aj príspevok na činnosť Kunsthalle, ktorý je v roku 2019 vo výške 314 079 EUR, z toho mzdy a odvody 167 322 EUR, na prevádzku a činnosť ostáva 146 757 EUR z toho len základné prevádzkové náklady (nájom, bežná prevádzka, strážna služba, a pod.) predstavujú 97 641 EUR. Podrobnejšie informácie sú vo vyjadrení Kunsthalle.

2. OdzneloVlani dostala Slovenská národná galéria v rámci rozpočtu štyri milióny tristodesaťtisíc eur, pričom rozpočet sa navyšoval o šesťdesiattisíc na dofinancovanie alokovaných pracovísk, tohtoročný rozpočet je podstatne vyšší, štyri a pol milióna eur, už teraz vieme, že je zvýšený o dvestotisíc, hej. Toto je rozpočet, s ktorým sa pracuje.

Ja by som ešte raz upriamila pozornosť na rozpočet, ktorým Slovenská národná galéria disponuje, a ešte raz by som upozornila, že tento rok je o dvestotisíc eur vyšší, to znamená, že je to viac ako štyri a pol milióna eur. Takže v tejto situácii dávať do médií informácie, že vlastne za tie peniaze môžu iba kúriť a svietiť, sa mi zdá naozaj veľmi nekorektné.

Vyjadrenie SNG:

Príspevok zo štátneho rozpočtu pre SNG bol na rok 2019 schválený v kontrakte, uzavretom medzi MK SR a SNG v decembri 2018 v sume 4 137 383 EUR

Link na kontrakt: https://www.sng.sk/sk/o-galerii/dokumenty/zmluvy

V roku 2019 bol príspevok navýšený o 209 585 EUR, ktoré sú alokované výhradne na zvýšenie platov vrátane odvodov zamestnancov v súlade s uznesením vlády č. 571/2018 a kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. Navýšenie teda iba saturuje sociálny balíček vlády na zvýšenie tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – inými slovami všetky verejné inštitúcie dostali financie na zákonné navýšenie miezd

Po uvedenom navýšení teda príspevok na rok 2019 predstavuje 4 346 968 EUR

SNG zamestnáva 200 zamestnancov – v roku 2019 na mzdy a odvody potrebuje 2 838 716 EUR

Na udržateľnosť projektu Digitálna galéria sme zaviazaní vynaložiť 553 154 EUR

Na zabezpečenie správy 7 objektov, ktoré SNG prevádzkuje na celom území SR a temer všetky sú kultúrnymi pamiatkami (Hurbanove kasárne, Esterházyho palác, Kunsthalle, Zvolenský zámok, Kaštieľ Strážky, Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku a Schaubmarov mlyn v Pezinku) ostáva 955 098 EUR

3. Odznelo: Takže opäť čísla, na prioritné projekty v roku 2017 žiadali tristodesaťtisíc eur, tristodesaťtisíc eur dostali. V roku 2018 žiadali tristodesaťtisíc eur, tristodesaťtisíc eur dostali. V tomto roku sa objavila v kapitole požiadaviek Slovenskej národnej galérie na prioritné projekty suma päťsto, päťstodesať, päťstodvadsať, päťstotridsaťtisíc eur, ale tak isto bez zdôvodnenia. Je ale treba povedať, že už momentálne vedia, že stošesťdesiatpäťtisíc na prioritné projekty dostali, hoci ešte nie je ani koniec roka a do konca roka teda by sme im mali dať viac ako tristotisíc. Vrátim sa k sume navýšenej päťstotisíc eur, ktorú žiadajú na prioritné projekty, ale my tak isto potrebujeme vedieť, prichádzajú s unikátnou svetovou výstavou, prichádzajú s veľkolepým dielom, a preto chcú o dvestotisíc na prioritné projekty viac. Toto sa, bohužiaľ, nestalo. Z vlastnej iniciatívy sme teda aj Slovenskej národnej galérii dali ešte navyše päťdesiattisíc eur, ktoré budú venované špeciálnym výstavám k tridsiatemu výročiu Nežnej revolúcie.

Vyjadrenie SNG:

Prioritné projekty na rok 2019 boli predložené v novembri 2018, každá žiadosť – tak ako je obvyklé – obsahovala cieľ projektu, jeho charakteristiku a požadovanú výšku financovania. Všetky prioritné projekty boli prerokované s vecnou sekciou, v našom prípade so Sekciou kultúrneho dedičstva.

Prioritné projekty zamerané len na odbornú činnosť (výstavy, programy, výskumná a publikačná činnosť, edukačná činnosť a pod.) pre všetkých 7 objektov:

rokpre Kunsthallepre SNG     na akvizície (nákup diel)
2018 žiadané 
170 000 €226 000 € 
     110 000 €
poskytnuté95 000 €175 000 €     90 000 €
2019 žiadané180 000 €367 000 €    110 000 €
poskytnuté15 000 €114 000 €    36 000 €

4. Odznelo: Keď som nastupovala do funkcie, tak som si stanovila niekoľko priorít a jednou z nich bola aj rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie. Už napríklad sa nám veľmi krásne podarilo naštartovať Krásnu Hôrku. Toto bude trošku väčší problém, pretože Slovenská národná galéria pôvodne mala na svoju rekonštrukciu objem dvadsaťsedem miliónov, my už dnes vieme, že to bude násobne vyššia suma. Ja si pomáham tými číslami a pomáham si profesionálmi, odborníkmi, takže pred niekoľkými mesiacmi som požiadala audit, aby preskúmal vlastne hlavne hospodárenie Slovenskej národnej galérie, aby sme podľa toho, koľko majú a koľko budú potrebovať, aj v súvislosti s rekonštrukciou vedeli nastaviť podmienky. Dnes vám viem povedať iba toľko, že to bude určite viac ako pôvodne plánovaná suma dvadsaťsedem miliónov.

Vyjadrenie SNG:

Uznesením vlády 710/2015 vláda schválila objem finančných prostriedkov na rekonštrukciu areálu SNG vo výške 48 718 937 EUR vrátane DPH. Čo sa týka primeranosti, na porovnanie – na rekonštrukciu len objektu Veletržního paláca Národnej galérie v Prahe bolo alokovaných viac ako 116 mil. EUR.

5. Odznelo: Ak dovolíte, ešte by som sa vrátila k jednej téme... nedávno sa v médiách objavili správy, že galéria stráca desiatky tisíc eur ročne na nevýhodnom, až podozrivo nevýhodnom prenájme svojich priestorov, ktoré ponúka istej kaviarni, ako som spomínala, za veľmi zvláštnych a nevýhodných podmienok, ak si uvedomíme, že toto sú priestory v absolútne lukratívnej časti hlavného mesta. Takže buď teda sa snažím nejaké peniaze získať, napríklad aj serióznym prenájmom, alebo potom musím uvažovať, či všetky informácie, ktoré dávam von, sú korektné a pravdivé.

Vyjadrenie SNG:

Priestor kaviarne Berlinka neprenajímame, priestor využívame na aktivity a sprievodné programy SNG, je to náš jediný spoločenský priestor, ktorý zároveň poskytujeme na krátkodobé prenájmy s finančným efektom pre SNG. Link na viac informácií: https://www.sng.sk/sk/o-galerii/aktuality-a-oznamy/1694_reakcia-na-clanok-v-hospodarskych-novinach

Všetky uvedené informácie vychádzajú z oficiálnych a verejne prístupných zdrojov.

Uverejnené

24. mája. 2019
Zdroj: https://www.sng.sk/sk/o-galerii/aktuality-a-oznamy/1707_vyjadrenie-sng-k-relacii-tema-dna-stat-umelci-a-peniaze?fbclid=IwAR3rWeXzYTbj4VNxWvTMk-4hO-g_jIS1DbGvtuAQZS2Z-oj0GTe5Ons0PNE