Informačný seminár k výzve IROP-PO3-SC31-2019-49 zameranej na zakladanie kreatívnych centier

Dnes (8. 8. 2019) sme boli na informačnom seminári k výzve IROP-PO3-SC31-2019-49 zameranej na zakladanie kreatívnych centier. Seminár sa konal v priestoroch Národné osvetové centrum v Bratislave za hojnej účasti potencionálnych žiadateľov. Seminár bol tretí v poradí, predošlé dve sa konali v Košiciach a Banskej Bystrici. Po prezentácií výzvy riaditeľom sekcie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky IROP PO3 Tiborom Bohom, ostal priestor na diskusiu a otázky. Počas nej vyplynulo viacero nejasností, ktoré sa posnaží MK SR spresniť úpravou a aktualizáciou výzvy. Nie všetky otázky boli dostatočne zodpovedané, zo strany MK SR boli však ponúknuté osobné konzultácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *