Otvorený list predsedovi hnutia OĽaNO

Vážený pán Igor Matovič, predseda hnutia OĽaNO,

vítame Vaše povolebné prehlásenia o zostavení vlády s dôrazom na odbornosť a zmenu spôsobu vládnutia v prospech služby verejnosti. Veríme v naplnenie týchto prísľubov pri personálnych nomináciách do vedenia rezortu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

My, iniciátori tohto listu, platforma Stojíme pri kultúre zastupujeme  jednotiacu požiadavku viacerých kultúrnych odvetví na prehodnotenie a transformáciu fungovania Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Rozvojový potenciál tohto rezortu bol dlhodobo podhodnotený a podfinancovaný, až zanedbávaný predchádzajúcimi vládami. Rezort kultúry pod doterajším vedením nereflektoval dostatočne na požiadavky a potreby takého rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý by dosahoval úroveň vyspelých krajín Európy.

Po doterajšom spôsobe vládnutia v našej krajine je zrejmé, že bude potrebné venovať nemalé úsilie na vysporiadanie sa s dôsledkami korupcie a k obnove spravodlivosti na Slovensku.

Môže však dôjsť k situácii, že vládnej koalícii nezostane dostatočná politická vôľa na skutočnú revitalizáciu rezortu kultúry. Komplexné odborné a legislatívne zmeny v tomto rezorte vnímame ako nevyhnutnosť pre nastolenie zásadných a systémových zmien v prospech celej občianskej spoločnosti.

Veríme, že víťazná politická sila OĽaNO ako líder novej koalície dokáže v prípade rezortu kultúry presadiť, aby bolo vedenie Ministerstva kultúry obsadené ľuďmi, ktorí budú garantmi potrebných zmien. Vnímame ako kľúčové, aby bol rezort kultúry riadený zodpovedne, kompetentne, odborne, citlivo a empaticky, v súlade s etickými hodnotami, v spolupráci s poradnými orgánmi a s rešpektom voči hlasom umeleckých inštitúcií a odbornej verejnosti.

Platforma Stojíme pri kultúre zastrešuje viac ako 130 kultúrnych inštitúcií, medzi ktorými sa nachádzajú erbové inštitúcie, príspevkové organizácie spadajúce pod Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ako aj regionálne galérie, múzeá, divadlá, nezávislé kultúrne centrá, vysoké školy, akadémie, odborné periodiká a ďalšie subjekty, ktoré pôsobia naprieč celým Slovenskom a vo výraznej miere sa podieľajú na charaktere súčasnej kultúry v našom štáte.

platforma 
Stojíme pri kultúre

zástupcovia 
Nina Vidovencová 
Stanislav Krajči 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *