Podporujeme Divadlo STOKA

Vyjadrujeme plnú podporu otvorenému listu od Divadla STOKA pre ministerku kultúry Natáliu Milanovú, ktoré v súčasnosti zažíva vážne existenčné problémy. V tejto veci sa už obrátili na pána primátora hl. mesta SR Bratislava Matúša Valla, pána predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu a pani starostku Starého Mesta Zuzanu Aufrichtovú. Zatiaľ bez konštruktívneho riešenia.

Veríme, že vedenie ministerstva kultúry bude otvorené dialógu a bude sa zaoberať vzniknutou situáciou. Celé znenie otvoreného listu si môžete prečítať tu:

OTVORENÝ LIST PRE MINISTERKU KULTÚRY
NATÁLIU MILANOVÚ

S.T.O.K.A.
Občianske združenie
Košická 37, 821 08 Bratislava
stoka@stoka.sk

Vážená pani ministerka,

            obraciame sa na Vás s naliehavou prosbou o pomoc vo veci existencie Divadla Stoka. Divadlo aj napriek nedostatočným finančným prostriedkom a žiadnej výraznejšej podpory zo strany mesta a štátu funguje od roku 1991 a vybudovalo si stabilné miesto medzi nezávislými divadlami v Bratislave. V roku 2006 divadlo prišlo o svoje priestory na Pribinovej ulici a odvtedy pôsobí v provizórnych priestoroch v „starej“ Cvernovke na Košickej ulici v Bratislave, ktoré musí do 31. mája 2020 opustiť.

            Umelecký, technický aj manažérsky personál nezávislých divadiel nepracuje v divadlách v zamestnaneckom pomere aj hlavne kvôli tomu, že grantový systém v Slovenskej republike nie je na takej úrovni, aby umožňoval zabezpečenie základných režijných nákladov divadla, ale odvíja sa od počtu odohraných predstavení a príjmy zo vstupného predstavujú väčšinu rozpočtu divadla. Naše divadlo sa okrem týchto problémov, ktorým čelia aj iné kultúrne inštitúcie, dostalo do stavu, kedy sa súbor nebude mať kam po stabilizovaní situácie vrátiť a divadlo tak čelí možnosti úplného zániku.

            Nové priestory sa snažíme nájsť niekoľko mesiacov, ale finančné prostriedky divadla, aj s ohľadom na výpadok tržieb z predaja vstupeniek, nám neumožňujú prenajať si vhodné priestory. Rozumieme, že v momentálnej situácii je nutné čeliť zdravotným rizikám spojených s pandémiou COVID 19, dovoľujeme si Vás však požiadať o pomoc v situácii, v ktorej sa Divadlo Stoka ocitlo.

Obrátili sme sa rovnako aj na primátora hl. mesta SR Bratislavy, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a starostku mestskej časti Staré Mesto, ktorí však so žiadnym konštruktívnym riešením bohužiaľ zatiaľ neprišli. Divadlo Stoka by na svoje fungovanie potrebovalo priestory v centre alebo širšom centre Bratislavy s rozlohou aspoň 150 m2, výškou stropov aspoň 3,8 m, s toaletami, elektrinou a vodou. Ak by bol priestor pre Divadlo Stoka v prenájme, boli by sme radi, aby tak bolo učinené na dobu neurčitú.

Veríme, že sa nájde riešenie a Divadlo Stoka zostane miestom, kde budú môcť mladí umelci aj naďalej slobodne tvoriť.

S úctou,                                                                          
súbor Divadla Stoka

Link na otvorený list: https://stojimeprikulture.sk/wp-content/uploads/2020/04/list-ministerke-kultúry-SR_STOKA.pdf

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *