Voľby 2020 – Programová časť Kultúra vo volebnom programe politických strán

Do orientačného súhrnu sme zaradili kandidujúce subjekty so zverejneným volebným programom, ktoré v niektorom z legálne zverejnených februárových prieskumov agentúry AKO alebo agentúry FOCUS dosiahli preferencie aspoň 3 %. Tieto kandidujúce subjekty sú zoradené podľa abecedy (v rámci tematického prehľadu). Pri prehľade návrhov, ktorý nemôže byť vyčerpávajúci, sme sa zamerali špecificky na kapitolu volebných programov o kultúre. Politické strany Kotlebovci – ĽSNS, Smer – SD a Vlasť však programovú časť Kultúra vo svojom volebnom programe na rok 2020 vôbec nemajú.

Jednotlivé návrhy kandidujúcich subjektov sme rozčlenili podľa tém do samostatných kapitol s ohľadom na pôsobnosť rezortu kultúry a následne kvôli prehľadnosti do podkapitol (prípadne aj rubrík). Takto rozčlenené návrhy strán sú vo vnútri podkapitol (a rubrík) zoradené abecedne, nie podľa dôležitosti. Z dôvodu lepšej prehľadnosti v témach sme niektoré z návrhov kandidujúcich strán zaradili do viacerých kapitol alebo podkapitol, ak sme to považovali za vhodné z hľadiska orientácie sa v texte.

Mnohé kandidujúce subjekty navyše popri samostatnej kapitole kultúra uvádzajú svoje návrhy v oblasti kultúry aj v ďalších kapitolách svojho volebného programu (napríklad vzdelávanie, zahraničné vzťahy, menšinová politika, sociálna politika atď). Preto tam, kde to bolo s ohľadom na širšie portfólio rezortu kultúry (napríklad kultúra národnostných menšín, kultúra znevýhodnených skupín, umelecké školstvo, prezentácia kultúry v zahraničí, vzťah štátu k cirkvám a pod.) vhodné, sme doplnili prehľad aj o tieto návrhy.

Pokiaľ Vás niektorý z kandidujúcich subjektov svojím tu uvedeným návrhom pre rezort kultúry presvedčil, prosím, konfrontujte ho aj s ďalšími návrhmi v jeho volebnom programe, na ktorého kompletné znenie nájdete linku nižšie.

O tom, ako sa bude spravovať rezort kultúry v nasledujúcom období môžete rozhodnúť vo voľbách už túto sobotu 29. februára 2020, preto – prosím – poďme voliť.

Tu a teraz
Stojíme pri kultúre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *