Vyhlásenie Stojíme pri kultúre

Týmto stanoviskom sa pripájame k vyhláseniu študentskej platformy Stojíme pri kultúre, ktorá od apríla organizuje viacero aktivít spojených s aktuálnou situáciou v tejto oblasti. Snahou je spájať a mobilizovať kultúrne inštitúcie, nezávisle organizácie, tretí sektor a jednotlivcov zo všetkých druhov umenia.

Umenie a kultúra reflektuje aktuálnu kondíciu spoločnosti, vytvára priestor pre jej citlivejšie vnímanie, posúva spoločnosť smerom k humanizmu a komplexnejšiemu chápaniu sveta. Umenie je schopné v zásadnej miere meniť identitu a charakter spoločnosti.

Otvorená diskusia o umení a kultúre je dôležitá. Cesta k riešeniu mnohých problémov stojí na spoločnej komunikácii, vzájomnej informovanosti a otvorenom dialógu. Dlhodobé podfinancovanie umenia a kultúry, inštitucionálna a legislatívna nestabilita, nenapĺňanie koncepcií stanovených v strategickom vyhlásení by malo byť spoločne deklarované a to nielen vo vnútri komunity, ale aj smerom k verejnosti a k ľuďom politicky zodpovedným za tento stav.

Sme presvedčení o tom, že umenie a kultúra má byť jednou z priorít štátu, je totiž príkladom vyspelosti národa a občianskej spoločnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *