Zúčastnili sme sa zasadnutia Výboru NR SR pre kultúru a médiá

Dnes (10. 9. 2019) sme za zúčastnili zasadnutia Výboru NR SR pre kultúru a médiá. Výbor schválil zníženie príjmu z koncesionárskych poplatkov za služby RTVS. Na zasadnutí bola prítomná aj súčasná ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Odprezentovala správu o činnosti a hospodárení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky za 1. polrok 2019. Dialóg bol skutočne živý a zaznelo v ňom aj viacero kritických poznámok a otázok o konaní MK SR. Týkali sa najmä menovania generálneho riaditeľa Slovenské národné divadlo Vladimíra Antalu bez výberového konania, ktorý nedávno odvolal šéfa činohry Michala Vajdičku, otvorenej centralizovanej výzvy IROP PO3 – Výzva na zakladanie kreatívnych centier a jednej zo žiadostí o túto podporu – návrhu od Národné osvetové centrum. S týmto návrhom, ako sme už informovali, úzko súvisí plánované osamostatnenie Kunsthalle Bratislava. Potešilo nás, že v rámci tejto problematiky ministerka Laššáková vyhlásila, že výber novej riaditeľky, či riaditeľa KHB prebehne formou výberového konania. Poslanci výboru zároveň jednohlasne odhlasovali, že reakcia ministerky na náš otvorený list, o ktorú výbor požiadal, nám bude sprístupnená. Túto odpoveď, ako aj našu reakciu na ňu, zverejníme čoskoro.

Viac info o konkrétnych spomenutých bodoch:
Odsúhlasilo sa uznesenie: Správa o činnosti a hospodárení Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za 2. polrok 2019, bude predložená do 28. 02. 2020.

Návrhy zákonov predložené za prvý polrok 2019 Ministerstvom kultúry na rokovanie vlády Slovenskej republiky, jej poradných orgánov a Národnej rady Slovenskej republiky:
Návrh zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách, galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

k RTVS: https://www.teraz.sk/slovensko/odobrili-navrh-na-rozsirenie-oslobode/417605-clanok.html?fbclid=IwAR20rCVhYkAIRLB_Jgl5BcQxA6Nxo4hhJMYunT9sVN0IlBsG812rOZcakBQ

k SND: https://www.teraz.sk/spravy/l-lassakova-exriaditel-cinohry/417596-clanok.html?fbclid=IwAR2RVQPGeFxlyNDu2k1otLBgl6tVJQn3EEXv-F4ZxRq-uZZb-tq3xwXDZnA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *